30julij2021

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

.

Izšla je prva številka Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo v letu 2020, Okoljski boji skozi prizmo množične mobilizacije. Obsežna tematska številka se perečega problema okoljskega uničenja loteva iz gibanjske perspektive. Avtorji so večina pripadniki mlajše generacije, trenutno aktivni v okoljskih mobilizacijah, pišejo pa o teoretskih zagatah, predlogih zelenih politik in pobudah, znotraj katerih delujejo. Posebna sekcija je posvečena vodam, številko pa krasi tudi izvirno likovno delo.

 

Iz uvodnika:

Rekonceptualizacija političnega mora izhajati iz razumevanja novega planetarnega pogoja, ki ga bistveno opredeljuje pojavitev tako imenovanih hiper objektov, ki so rezultat pretežno škodljivega umeščanja modernega človeka v mozaik ekosistemov in življenjskih prostorov ter daleč presegajo trajanje individualnega in kolektivnega človeškega življenja in bodo bržčas preživeli obstoj same človeške vrste. Globalno segrevanje, jedrski odpadki in vse pogostejši izbruhi virusnih epidemij so takšni hiper objekti. Nujna rekonceptualizacija političnega tako zahteva redefinicijo časa ter vpeljavo transgeneracijske in transvrstne senzibilnosti, ki je v kapitalističnem produkcijskem načinu, temelječem na zadovoljevanju kratkoročnih interesov posesivnih individuumov, popolnoma izgubljena. Delovati sedaj in brez gotovosti, da bodo rezultati delovanja otipljivi v času življenja trenutnih generacij, zagnati materialne prakse, ki bodo upočasnile in sčasoma obrnile procese krčenja in siromašenja sveta, proizvajati in vzdrževati človeške habitate v skladu in soglasju s habitati drugih bitij, vse to je epohalni izziv za modernega človeka. Morda je temeljni paradoks antropocena ta, da po eni strani zmanjkuje

asa, v smislu, da bi morali delovati že včeraj, po drugi strani pa ni nobenih bližnjic, zgolj potrpežljivo snovanje novih gonilnikov produkcije in reprodukcije družbenega življenja, ki lahko sprožijo regeneracijo ekosistemov in zemeljskega sistema.