19februar2020

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

ČKZ številka 251 - No pasaran! Zapisi s seminarja antifa

 

¡No pasaran! Zapisi s seminarja antifa

(ČKZ št. 251 - 1/4 2013)

 

 • Uvodnik: Kolektiv AntiFa: Tu je vse živo - o naših kolektivnih bojih proti fašizmom


Kakšen fašizem

 • Umberto Eco: Prafašizem
 • Jernej Amon Prodnik: Zaznamek k fašistoidnim praksam in vzpostavljanju novega fašizma

 

Tu je vse živo!

 • Robert Bobnič in Andreja Vezovnik: Diskurz o islamu ali dispozitiv izjav in objekta: primer islamskega versko-kulturnega centra
 • Metka Mencin Čeplak: Nedolžnost znanstvenih »resnic«

 

2010-2011

Oktober 2010: Ekonomski fašizem

 • Lana Zdravkovič: Možnost nemogočega ali: »Ne bomo plačali vaše krize!«


November 2010: Zgodovinske povezave med fašizmom, kolonializmom in imperializmom in sodobne neokolonialne ter imperialne prakse

December 2010: Državni rasizem v globalni Evropi

Januar 2011: Vzpon fašizma po Evropi: Komunizem ali barbarstvo?

 • Bor Kirn: Vzpon nov desnice po Evropi
 • Gal Kirn: Fašizem v osrčju Nemčije: nove ideja Evrope

Februar 2011: Februar 2011  Intervencija Antifa: »Arabska revolucionarna sedanjost«

Februar 2011: Javna tribuna »Gradimo prihodnost« s samoorganizirano skupino delavcev SCT

Marec 2011: 70. letnica ustanovitve Osvobodilne fronte

 • Maca Jogan: Ob 70. obletnici ustanovitve OF slovenskega naroda

April 2011: Večni fašizem v množičnih medijih

 • Alen Toplišek: Pomen svobode izražanja v antagonistični družbi: kritično razumevanje fašistoidnih diskurzov in jezikovna ranljivost nanje

Maj 2011: Alternative

 • Irina Vinčić: Nevidni delavci sveta kot avtonomni prostor organiziranja migrantskih delavcev

 

2011-2012

Oktober 2011: Zadruga Justseeds

November 2011: Boj-Za: »Kako daleč (na levico) seže nelagodje s homoseksualnostjo?«

December 2011: Anarhizem kot metoda organiziranja.

Januar 2012: Sovraštvo na zidovih

 • Mitja Velikonja: Nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. Neofašistični grafiti in street art na Slovenskem
 • Srdjan Šušnica: Re/okupacija javnega prostora s sovraštvom in etničnim čiščenjem: Pot v etnofašizem. Študija primera: Banja Luka

 

Marec 2012: Intervenciji Antifa: »Vem, zakaj sem ZA!«. Razprava o družinskem zakoniku in Razprava o razmerah v Palestini

Marec 2012: Socialno vitka policijska država?

 • Asja Hrvatin: Nadzorovanje in varčevanje v sociale varstvu

April 2012: Nogomet med reakcionarnimi in emancipatoričnimi praksami

 • Jure Lesjak: Esejistično o nekem (ne)vsakdanjem poizkusu razumevanja pomena nogometa

Maj 2012: Znanost kot ideološki aparat

 

2012-2013

Oktober 2012: (Neo)konservativna restavracija Slovenije in razgradnja javnega diskurza

November 2012: Medgeneracijski kolonializem: kako z generacijskim egoizmom in okoljsko brezbrižnostjo izkoriščamo prihodnje generacije

 • Dejan Savić: Proti generacizmu. Oris pojmovanja pravičnosti do prihodnjih generacij
 • Tomaž Grušovnik: Okoljsko zanikanje


December 2012: V lezbični četrti

 • Suzana Tratnik: AntiFa seminar v lezbični četrti
 • Nataša Sukič: Petindvajset let lezbične sekcije LL

December 2012: Antifa intervencija: Pre-mislimo proteste in obli-kujmo alternative!

 • Franc Trček: Refleksiji ob »Gotof je!«
 • Klemen Ploštajner: Vednost mora biti zavezana emancipaciji

 

Vstajništva. Napoved 252. številke Časopisa za kritiko znanosti

 • Andrej Kurnik: Nova generacija vstaj – od Tunizije do Slovenije

 


 

Maja 2013 bodo minila tri leta, od kar na Fakulteti za družbene vede poteka seminar Anti-Fa. Prvotni namen seminarja je bil opozoriti na porast fašističnih in neonacističnih incidentov na sami fakulteti, vendar je tematsko nemudoma presegel ožje univerzitetno okolje in akademske zidove. Problematiziral je sistematične (in sistemske) ravnodušnosti, ki so prevladovale v odnosu do aktualnih manifestacij fašističnih in neonacističnih provokacij. Prevladujoči argumenti ravnodušnosti so, da pravzaprav naj ne bi imeli opravka s fašistoidnimi ideologijami in praksami, temveč z občasnimi vandalizmi,potenciranim razkazovanjem domoljubja in domoljubnih simbolov ter občasnimi nasilnimi izpadi. Pobuda za resnejši angažma je torej nastala predvsem z idejo, da je treba spremeniti fakultetno in univerzitetno kulturo ter jo senzibilizirati za bolj kritično, refleksivno in angažirano spopadanje s problemom neofašizma in neonacizma ter drugih večnih fašizmov. Prav večni fašizmi, kakor je povsod navzoč pojav, zažrt v pore družbenega, poimenoval Umberto Eco, so se kazali kot največja zagonetka. Kot predmet kritike so namreč tematsko občutno razširili delovanje pobude AntiFa. Od jeseni 2010 tako na Fakulteti za družbene vede potekajo redni mesečni seminarji o različnih fenomenih sodobnih fašizmov ter mehanizmih njihove reprodukcije: o ekonomskem fašizmu, neokolonialnih praksah, vzponu novih fašizmov v Evropi, fašistoidnih praks, ki se reproducirajo skozi medije, v športu in zakonodaji, državnem rasizmu, izginjanju države blaginje ...

 

- Več o tematski številki Antifa seminarjev tukaj

 

 

Prenesi PDF / Download PDF

Zrcalo/Mirror 1

Prenesi PDF / Download PDF (Mirror)

Zrcalo/Mirror 2

Prenesi PDF / Download PDF (Mirror)

Zrcalo/Mirror 3

Prenesi PDF / Download PDF (Mirror)

 

 

{pdf=http://dl.dropboxusercontent.com/u/5793244/arhiv-ckz/ckz251.pdf|650|800}