Domov

Predstavitev ČKZ: Kitajska in njena drugačnost

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo vabi na pogovor z naslovom Kitajska in njena drugačnost: onkraj predsodkov, ksenofobije in rasizmov, ki se ima zgoditi 3. decembra ob 19. uri v knjižnici Prežihov Voranc v Ljubljani (Tržaška cesta 47a).

Na pogovoru bomo tematizirali in povezovali vsebine dveh številk revije Časopis za kritiko znanosti: Kitajska: Veliki skok v globalizacijo (št. 258) in Rasizem: Razrezani svet (št. 260).

Pri nastajanju prve so sodelovali sinologi, ki obravnavajo vprašanja, povezana z modernizacijo Kitajske, z odnosom med tradicijo in modernostjo ter posebnostmi njenega političnega in ekonomskega sistema. Te so – vsaj delno – opredeljene tudi z odnosom med Kitajsko oz. Vzhodno Azijo ter državami evro-ameriške regije. Druga tematska številka problematizira razplamtevanje rasizmov, ki se manifestirajo skozi procese, prakse in diskurze izključevanja, izkoriščanja, podrejanja, segregacije ter njihove različne učinke glede na pripadnosti razredu, etniji, spolu ali spolni usmerjenosti.

Ker manifestacije rasizmov danes gledamo »v živo«, bomo pogovor osredotočili na dve področji, ki sta v tem trenutku v Sloveniji zelo aktualni: gre za področje migracij in za področje istospolne usmerjenosti. Obe tematiki bomo umeščali v kitajske in evropske kontekste.

Razpravljali bodo: Martina Bofulin (migracije v LR Kitajski), Tea Sernelj (položaj LGTB skupnosti na Kitajskem), Roman Kuhar (populistične strategije nasportnikov novele zakona o zakonski zvezi) in Nina Kozinc (migracije in EU). Pogovor bo vodila Jana S. Rošker.

Pogovor poteka v sklopu prireditve Svet med nami: Teden kitajske kulture, ki ga organizira Mestna Knjižnica Ljubljana.

Povezava na Facebook dogodek: KLIK