23februar2020

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

Domov

275. številka ČKZ: Nasilje nad LGBT-mladino in odraslimi

 

Izšla je pomladna številka Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo na temo nasilja nad populacijo LGBT (ur. Katarina Majerhold). V tematskem bloku se avtorji in avtorice ukvarjajo z različnimi vidiki in posledicami nasilja nad omenjeno populacijo. V rubriki Članki predstavljamo prispevke na temo uveljavljanja intersekcionalne analize pri raziskovanju diskriminacije, o načinih spopadanja s stigmo ter politološko analizo o mogočih prihodnjih alternativah demokraciji, kot jo poznamo trenutno. Recenzija Mitje Velikonje pa je povsečena delu The Criminalisation of Communism in the European Political Space after the Cold War avtorice Laure Neumayer.

 

 

Iz uvodnika:

Pred nekaj leti sem na spletu zaznala poročanje o primerih LGBTotrok in mladostnikov, ki so zato, ker so jih verbalno in/ali fizično trpinčili sošolci, storili samomor. To nasilje je skoraj vedno trajalo več let, v nekaterih primerih so zanj vedeli tudi učitelji in učiteljice. To me je spodbudilo k raziskovanju tega, kako je področje preprečevanja in sankcioniranja medvrstniškega psihičnega in fizičnega nasilja nad učečo se LGBT-populacijo urejeno na slovenskih šolah in kakšni so primeri dobrih praks po svetu. Pri tem me je zanimalo tudi, ali se to nasilje zmanjša tedaj, ko je v šolskem učnem načrtu več vsebin s področja LGBT. Nekatere izsledke tega raziskovanja predstavljam v prispevku Trpinčenje LGBT-otrok v Sloveniji in po svetu: primer osnovnih in srednjih šol v pričujočem tematskem bloku. [...] Slovenija v zadnjih desetih letih na tem področju ni storila prav veliko – pravzaprav ni naredila nič. Nasilje nad obravnavano populacijo je tako naraslo, prisotnost LGBT-tem pa se je zmanjšala.

 

 

 

 

 

Izhajanje - štirikrat letno

Časopis za kritiko znanosti izhaja štirikrat v letu: spomladi (okvirno konec marca), poleti (okvirno konec junija), jeseni (okvirno septembra) in pozimi (okvirno konec decembra). Občasno izdajamo dvojne številke revije.

Facebook like box

Časopis za kritiko znanostiČasopis za kritiko znanosti. Gre za uveljavljeno družboslovno in humanistično revijo, ki jo je v času študentskih nemirov v začetku sedemdesetih let ustanovila skupina radikalnih študentov in mlajših intelektualcev z namenom, da odprejo teoretski forum, kjer bo lahko nastopala tista znanost, ki se hoče oblikovati v toku refleksije najaktualnejših družbenih gibanj. Več ...