08april 2020

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

Domov

276. številka ČKZ: Samoodločba

 

Izšla je poletna številka Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo na temo samoodločbe (ur. Andrej Kurnik, Arne Zupančič). V tematskem bloku se avtorji in avtorice ukvarjajo z različnimi konceptualizacijami samoodločbe in iščejo alternativne naracije in možnosti za avtonomno politično organizacijo. Številka je izrazito transnacionalna – vsi avtorji prihajajo iz tujine, od obeh Amerik prek Španije in Italije do Bosne in Hercegovine. V rubriki Članki se avtorica ukvarja z razlogi za zagrebške študentske proteste leta 1968, recenzija Jaše Veselinoviča pa je posvečena delu Worldmaking after Empire: The Rise and Fall of Self-determination avtorice Adom Getachew.

 

 

Iz uvodnika:

Ko gre za koncept samoodločbe, se zdi, da kolikor bolj je uveljavljen, toliko bolj je izpraznjen. Kot kaže usoda koncepta v državotvornih časih v osemdesetih in na začetku devetdesetih, njegova uveljavitev odpravi samo možnost za samoodločbo. Zdi se, da ta paradoks presega aktualne kontingentnosti v smislu čedalje bolj globaliziranega sveta in s tem razpršene postnacionalne suverenosti. Drugače povedano, problem ni v prehodih suverenosti, ampak v suverenosti sami. Takoj ko se samoodločba aktualizira v državi (moderni, suvereni in nacionalni), se sama vsebina koncepta umakne simulakru samoodločbe. Tako koncept, ki ga obravnavamo v tej tematski številki Časopisa za kritiko znanosti, doživlja usodo koncepta konstituirajoče oblasti. Tudi ta se v trenutku, ko postane konstituirana, razblini in preneha biti absolutni vir oblasti, njena vsebina pa postane prazna legitimacija.

 

 

 

 

 

 

Izhajanje - štirikrat letno

Časopis za kritiko znanosti izhaja štirikrat v letu: spomladi (okvirno konec marca), poleti (okvirno konec junija), jeseni (okvirno septembra) in pozimi (okvirno konec decembra). Občasno izdajamo dvojne številke revije.

Facebook like box

Časopis za kritiko znanostiČasopis za kritiko znanosti. Gre za uveljavljeno družboslovno in humanistično revijo, ki jo je v času študentskih nemirov v začetku sedemdesetih let ustanovila skupina radikalnih študentov in mlajših intelektualcev z namenom, da odprejo teoretski forum, kjer bo lahko nastopala tista znanost, ki se hoče oblikovati v toku refleksije najaktualnejših družbenih gibanj. Več ...