20May2019

 Facebook ČKZ 

ckz

Latest News

Home

Posvet Dediščina Aleksandra Todorovića, slovenskega Malcolma X

Aleksandar Todorović

Klub ČKZ v okviru tedna izbrisanih organizira posvet o dediščini Aleksandra Todorovića. V sredo, 25. februarja ob 18.00 v Socialnem centru Rog.

 "Po mojem mnenju je edini učinkoviti način delovanja boj brez kalkuliranja, brez kompromisov, brez razmišljanja o tem, ali nas imajo radi ali ne. Še dandanes menim, da je to potrebno, saj se je skozi politični boj zgodila afirmacija izbrisanih. Pa ne samo izbrisanih. Nekako smo povedali vsem, da lahko tudi sami postanejo aktivni, bojeviti. Če niso v parlamentu, se morajo izraziti na drugačen, svoj način."

(Nemogoče je mogoče. Intervju Barbare Beznec z Aleksandrom Todorovićem, pobudnikom gibanja izbrisanih in ustanoviteljem društva DIPS (Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije) ter CIIA (Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov). V Časopis za kritiko znanosti, let. XXXV, 228. Ljubljana: Študentska založba.)

V teh dneh mineva triindvajset let od izbrisa in leto od pogreba velikega borca za pravice izbrisanih Aleksandra Todorovića. Njegove zasluge za vidnost izbrisa in začetek procesa emancipacije izbrisanih so nesporne. Manj je tematiziran vpliv, ki ga je imel na načine politizacije tistih, ki so brez družbene moči. Z izjemno intuicijo, načelnostjo in analitičnostjo je bil Aco mojster v “zagrabiti priložnost”, v sposobnosti, ki je sama srčika političnega principa. Sam izbrisan in izključen iz družbene moči je skupaj s soborkami in soborci uspel postaviti izbrisane ne politični zemljevid Slovenije in Evrope. Iz izbrisa in izbrisanih je naredil ključ razumevanja in preoblikovanja trenutne družbene in politične realnosti. Aleksandrova aktivistična in politična dediščina je tako izjemna. Omogoča nam, da lokaliziramo globalne boje proti rasizmu in aspiracije človeštva po enakosti in svobodi. Obenem je eden od ključnih testov resnične demokratičnosti političnih projektov in procesov. Demokracija je tam, kjer so izbrisani in Aco aktivne državljanke in državljani.

Kot borec proti rasizmu je bil Aleksandar Todorović slovenski Malcolm X. Prav je, da njegovo dediščino ohranjamo in razvijamo sistematično, organizirano in politično. Zato v sredo, 25. februarja 2015 ob 18.00 organiziramo posvet na temo glokalnosti izbrisa in političnega angažmaja nevštetih oziroma manjšinskostnega političnega delovanja. Posvet bo potekal v dveh delih. Najprej bo na osnovi kratkih iztočnic (5-10 minut) razprava o aktualnosti izbrisa in političnosti manjšinskostnih bojev. V drugem delu bomo oblikovali odbor za ohranjanje politične dediščine Aleksandra Todorovića.

Vabljeni!

Klub prijateljic in prijateljev Časopisa za kritiko znanosti
Aleksandra Todorović,
Mirjana Učakar