20May2019

 Facebook ČKZ 

ckz

Latest News

Home

Kitajska: Veliki skok v globalizacijo - predstavitev tematske številke

CKZ-258Časopis za kritiko znanosti nadaljuje tradicijo izdajanja tematskih številk, ki z multidisciplinarnega vidika obravnavajo posamezne države. V tokratni izdaji smo pod drobnogled vzeli Kitajsko, ki v čedalje bolj povezanem svetu nezadržno povečuje svoj vpliv na gospodarskem, političnem in vojaškem področju.

Zato vas vabimo na predstavitev tematske številke Kitajska: Veliki skok v globalizacijo, ki bo 5. marca ob 17. uri v Modri sobi (5. nadstropje) na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Srečevanje in razumevanje t. i. »drugih kultur« je zmeraj povezano s poznavanjem različnih jezikov, tradicije, zgodovine in socializacije. Prav zaradi nepoznavanja zgodovine in tradicionalnih mehanizmov, ki pogosto določajo politične in ekonomske ukrepe sodobne Kitajske, je zahodnjaška interpretacija sodobne kitajske stvarnosti pogostokrat nepopolna in enostranska. »Zahodne« interpretacije silovitega gospodarskega razvoja Kitajske se večinoma ne sprašujejo o ozadjih in reševanju novih socialnih problemih, ki se kažejo v otroškem delu, širjenju prostitucije, ekoloških katastrofah ali v nevzdržnih življenjskih in delovnih razmerah migrantov s podeželja, ki jih določa politika tržno usmerjenega »socializma s kitajskimi posebnostmi«. Kitajska se namreč ne sooča z vseobsežno krizo samo na socialnem in ekološkem področju, temveč tudi na področju idejnih predpostavk in s tem vrednot, ki naj bi povezovale prebivalstvo vseh slojev in regij, ter pri usklajevanju tradicije s sedanjostjo oziroma iskanju »specifičnih kitajskih« idejnih osnov modernizacije.

Analize, informacije in reinterpretacije sodobne kitajske družbene stvarnosti v tematski številki Časopisa za kritiko znanosti podajajo sinologinje in sinologi, ki so se preučevanja kitajskih razmer lotili na podlagi svoje izobrazbe in večletnega bivanja na Kitajskem. Tematsko številko z naslovom Kitajska: Veliki skok v globalizacijo je uredila prof. dr. Jana S. Rošker. Avtorice in avtorji prispevkov pa so: Jana S. Rošker, Helena Motoh, Arif Dirlik (prevod), Nataša Vampelj Suhadolnik, Špela Oberstar, Matic Urbanija, Wang Hui (prevod), Agnes S. Schick-Chen, Zorana Baković, Martina Bofulin, Sam Tumbili (prevod), Eva Sternfeld, Felix Wemheuer, Tea Sernelj in Saša Istenič.