20oktober2019

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

Zamolčane zgodovineČasopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo in spletni portal Spol.si vabita na predstavitev tematske številke ČKZ Mesto žensk in okroglo mizo Ženske – Umetnost – Politika. Okrogla miza bo potekala v sredo, 7. oktobra 2015 ob 14. uri v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana.

Enaindvajset let Festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk (Festival Mesto žensk / Festival City of Women) sta spremljala procesa regresije delavskih pravic in banalizacije politike. Pogoji za delo v poljih kulture, umetnosti, znanosti so komaj še vzdržni. Državna politika enakosti spolov, ki je Mesto žensk iniciirala preko Urada za žensko politiko, izginja. "Kriza", najsi bo ekonomska ali begunska, je postala normalno stanje, predvsem pa opravičilo za uvajanje protienakostnih politik.

Če etablirana politika nima razvojne, ekonomske in družbene vizije, ali jo ima progresivni del civilne družbe? Kakšne alternative se ponujajo na križiščih umetnosti, aktivizma in feminizmov? Kako nevladni sektor, neodvisne in avtonomne organizacije ter pobude presegajo reprodukcijo prekarnih odnosov in kako posegajo v prevladujoče politične diskurze?

Razpravljale bodo: Tea Hvala, Vlasta Jalušič, Teja Reba, Lilijana Stepančič, Lana Zdravković

Moderirata: Nina Kozinc in Iztok Šori