20oktober2019

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

262. številka Časopisa za kritiko znanosti prinaša dva tematska bloka: Zelene politike in Begunci dobrodošli

 

Zelene politike

Na začetku leta 2015 smo v uredništvu Časopisa za kritiko znanosti začeli pozornost intenzivno namenjat ekološkim vprašanjem in premislekom, ki smo se jim v zadnjih letih posvečali občutno premalo.  Pri tem se nismo hoteli podrediti uveljavljenim epistemologijam in trendovskim moraliziranjem o posameznikovi odgovornosti za okoljsko opustošenje. Želeli smo poseči globlje: razmišljati o naših antropocentričnih kozmologijah in razkrivati dileme demokracije, ki se kot pahljača razprostrejo pred nami vsakič, ko začnejo investitorji diktirati smer »razvoja«, ne glede na ceno, ki jo bo za to plačalo oko­lje, s tem pa tudi vsi mi, ki v njem živimo in smo od njega odvisni. Želeli smo se posvetiti nekaterim manj izpostavljenim, spregleda­nim, navsezadnje tudi manj konvencionalnim dimenzijam sodobnih zelenih politik.

Urednici in urednik: Danijela Tamše, Simona Zavratnik in Andrej Kurnik

Avtorice in avtorji: Drago Kos, Simona Zavratnik, Tomislav Tkalec, Andrej Lukšič, Katja Cankar, Eko krog, Danijela Tamše, Andrej Kurnik, Mojca Puncer, Lidija Živčič, Klemen Ploštajner, Rok Ramšak Nina Vombergar, Nikolai Jeffs, Maša Tihel.

 

 

Begunci dobrodošli

 

Sredi najmnožičnejšega prihoda beguncev v Slovenijo v začetku novembra 2015 smo se odločili, da v ČKZ odpremo blok o begun­cih. V tis­tem času se je šele napovedovala postavitev ograje na meji s Hrvaško. K pripravi pričujočega bloka nas je spodbudilo dvoje: 1. travmatične izkušnje, pa tudi optimistični utrinki, s katerimi so se samoorganizirani posamezniki in člani skupine Protirasistične fron­te vračali s terena na mejah, kjer so se srečevali in solidarnostno delovali med bežečimi ljudmi na balkanski poti; 2. zavedanje, da je edinole prevlada ideje t. i. dobrodošlice begun­cem nad nestrpnostjo in ksenofobijo najnujnejši pogoj za znosno bivanje v družbi in za kakršno koli bolj optimistično življenjsko perspektivo. Iz neverjetne energije angažmaja tako na terenu kakor v Ljubljani je tako nastala dokumentacija poročil s terena, ki skupaj s protestnimi in kritičnimi političnimi intervencijami v javni prostor kličeta po nujnem nadaljnjem raziskovanju, mišljenju, analizah, aktivaciji, političnem organiziranju in delovanju. Blok prinaša še prevod teksta Etienna Balibarja Evropa in begunci: demografska širitev ter Hannah Arendt Mi begunci.

Urednica: Nina Kozinc