Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Javna objava delovnega mesta za določen čas

JAVNA OBJAVA DELOVNEGA MESTA ZA DOLOČEN ČAS

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih objavljamo prosto delovno mesto za polni delovni čas in za določen čas 13 mesecev:

KOORDINATOR/KA OPERACIJE
(predviden pričetek zaposlitve: 1.8.2016).

Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
-    pripadati mora ranljivi skupini migrantov (oseba z začasnim ali stalnim prebivališčem v RS, status begunca ali subsidiarne zaščite, oseba druge ali tretje generacije migrantov ipd.);
-    delovne izkušnje na področju vodenja projektov, organizacije projektnih aktivnosti, dela v projektnih skupinah; zaželene so izkušnje z izvajanjem ESS projektov.

Delovne naloge:
-    koordiniranje aktivnost operacije ”Urbano onkraj meja”, ki je namenjena usposabljanju pripadnikov ranljive skupine na področju urbane kulture;
-    pomoč izvajalcem usposabljanj;
-    pomoč pri poročanju in projektni dokumentaciji;
-    opravljanje drugih nalog po navodilih izvajalca operacije.

Prijava na delovno mesto naj vsebuje:
-    CV kandidata/ke;
-    dokazila o izobrazbi;
-    dokazila, da je kandidat/ka pripadnik/ca ranljive skupine;
-    dokazila o relevantnih delovnih izkušnjah.

Prijavo pošljite na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali na naslov Inštitut ČKZ, Ul. talcev 2, 1000 Ljubljana, najkasneje do 18.7.2016.
Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 031-321-813 ali pišite na zgornji elektronski naslov.

Datum objave delovnega mesta: 8.7.2016.


Operacija ”Urbano onkraj meja” je bila izbrana na »Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 - 2017«. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries