20maj2019

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

Inštitut Časopis za kritiko znanosti

vabi na pogovor Kriza medijev, kriza legitimnosti

na katerem se bo s kritičnima komunikologoma prof. Grahamom Murdockom in prof. Slavkom Splichalom pogovarjal Sašo Brlek Slaček.

Pogovor bo potekal v ponedeljek, 21. novembra ob 20. uri, v Trubarjevi hiši literature (Stritarjeva 7, Ljubljana). >>> Facebook dogodek.

Mediji in komunikacijske tehnologije so v osrčju sodobnih družbenih sprememb. Ob krhanju tradicionalnih poslovnih modelov medijskih hiš in konkurenci digitalnih platform se krepijo trendi dekvalifikacije in standardizacije dela, odpuščanj in razširjanja prekarnih oblik dela v medijskih organizacijah, kar sledi podobnim procesom v drugih industrijah. V času, ko digitalne tehnologije prodirajo v vse pore družbe, se utopična pričakovanja o izobilju in demokratizaciji, ki naj bi jih omogočil napredek znanosti, tehnike in novih komunikacijskih tehnologij, kažejo kot neutemeljena, saj smo priča pojavu doslej nezamisljivih oblik nadzorovanja in občo krizo novinarstva. S tem grozi, da se ideja publicitete kot načina, na katerega državljani nadzorujejo oblast, sprevrže v svoje nasprotje, ko vidnost služi nadzoru in discipliniranju državljanov, medtem pa osiromašenje novinarstva ogroža dostop državljanov do kakovostnih informacij in interpretacij, ki so ključne za obstoj javne sfere.
Vztrajanje in celo poglabljanje družbenih neenakosti ter podreditev tehnologij interesom nosilcev politične in ekonomske moči nazorno kažejo, da razumevanje odnosov moči in dostopa do produkcijskih sredstev ostaja osrednjega pomena za razumevanje družbe. Ob tem se kriza medijev in naraščajoče javno nezaupanje do njihovega delovanja odvija v širšem kontekstu poglabljajoče se krize legitimnosti mnogih drugih osrednjih družbenih institucij. To je odprlo možnosti za njihovo utemeljeno kritiko, vendar je omogočilo tudi vzpon skrajno konservativne desnice, normalizacijo fašistoidnega diskurza v javnem prostoru, Brexit in volilni triumf Donalda Trumpa. Nobenega od teh dogodkov in procesov ni mogoče misliti brez vloge, ki jo danes v družbi igrajo mediji in komunikacijske tehnologije.

O teh vprašanjih in o pomenu kritične komunikologije za razumevanje družbe se bomo pogovarjali z Grahamom Murdockom, profesorjem na Univerzi Loughborough in osrednjim predstavnikom političnoekonomskega pristopa, in Slavkom Splichalom, profesorjem na Fakulteti za družbene vede UL in rednim članom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Pred pogovorom bo potekala predstavitev tematske številke Časopisa za kritiko znanosti z naslovom Politična ekonomija komuniciranja, ki naslavlja aktualne spremembe in družbeni pomen množičnega komuniciranja in medijev. Tematsko število bo uvedel njen sourednik Jernej Amon Prodnik.

Dogodek organizira Inštitut Časopis za kritiko znanosti.