20maj2019

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

ČKZ številka 253 - MetelkovaPraznovanju 20. obletnice zasedbe stavb nekdanje vojašnice na Metelkovi se pridružuje Časopis za kritiko znanosti s tematsko številko z naslovom Metelkova.

Predstavili jo bomo na tiskovni konferenci v sredo, 11. septembra 2013 ob 11. uri v Galeriji Alkatraz na Metelkovi.


Tematska številka Metelkova obravnava različne vidike današnjega AKC Metelkove mesta. Med avtorji in avtoricami, ki smo jih povabili k razmišljanju o tem, kaj Metelkova pravzaprav je in kaj bi utegnila postati v prihodnje, prevladujejo tisti, ki so na vsakodnevni ravni večinoma vpeti v živahno metelkovsko skupnost. Objavljeni prispevki pritrjujejo temeljnemu izhodišču, da je danes Metelkova izjemno heterogen prostor, v katerem se vseskozi − včasih tudi na protislovne načine − prepletajo tako raznolike prakse kakor tudi različne konceptualizacije Metelkove.

Avtorji in avtorice so se posvetili temam kot so kultura skvotiranja (Jasna Babić); boj za neodvisno življenje hendikepiranih (Elena Pečarič); gentifikacija (Vasja Ris Lebarič); gejevska in lezbična scena na Metelkovi (Nataša Velikonja); neposredna demokracija in Metelkova (Mitja Svete); gradnja skupnosti v uporu (Sandi Abram, Tjaša Pureber); vsakdanja protislovja delovanja v avtonomnih prostorih (Sara Pistotnik); celostna umetnina Metelkova (Saša Nabergoj); metelkovska mitologija (Marko Hren); nianse manevriranja skozi čeri politike in avtonomije (Tomaž Furlan); razvoj kulturne infrastrukture v Ljubljani (Bratko Bibič); avtonomna umetnost (Andrej Pezelj); kritični pogled na realnosti Metelkove (Neven Korda) in še več. Številka prinaša dva intervjuja z nekdanjimi vidnimi akterji Metelkove (Andrej Morovič; Miha Zadnikar, Nikolai Jeffs) in dokumentarno gradivo v obliki uradnih izjav AKC.

Tematsko številko bodo predstavili Nina Kozinc, v. d. odgovorne urednice ČKZ, Andrej Pavlišič, urednik številke in avtorji tematske številke.