Mednarodni in slovenski uredniški svet edicije OIKOS

 

Pri Časopisu za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo smo osnovali ekološko zbirko OIKOS z namenom, da zapolnimo enormno vrzel v védenju s področja politične ekologije v Sloveniji. Glede na to, da je v Sloveniji trenutno stanje slovenske in tuje literature s področja politične ekologije pomanjkljivo, osnovo predstavlja prevod ključnih del, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področja ekologije in politične teorije, v slovenščino, sočasno z objavljanjem knjig in zbornikov slovenskih strokovnih člankov z omenjenega področja. Intelektualna produkcija, ki je osvetljevala spremembe v naravi in okolju kot tudi reflektirala odnos človeških družb do okolja in narave, v katerih te živijo, skratka reflektirala gospostvo človeka nad naravo na različnih ravneh in znotraj posameznih družboslovnih in humanističnih disciplin, je bila v Sloveniji sporadična, nesistematična, priložnostna, prej prepuščena individualnemu vzgibu kot resnim sistematičnim naporom. Ta razkorak in nerazumni manko v intelektualnem prostoru želimo odpraviti z novo ekološko zbirko, ki bo pokrivala kvalitetno produkcijo slovenskih in tujih avtorjev predvsem humanistične in družboslovne provinjence. Dvajsetletna svetovna produkcija je porodila vrsto bazičnih del s tega področja, ki jih bo treba najprej prevesti za potrebe intelektualne in širše javnosti, pa tudi za študijske potrebe, potem pa sproti slediti domači in tuji kvalitetni produkciji. Naša dolgoročna vizija in želja znotraj zbirke OIKOS je vzpostaviti slovensko ter mednarodno mrežo organizacij in posameznikov, ki se ukvarjajo s področjem ekologije in želijo soustvarjati ter prispevati k teoretskem in praktičnem razvoju zeleni misli v Sloveniji in svetu.

 

Mednarodni uredniški svet Institucija Raziskovalno področje Kontakt
Darko Nadić Redni profesor, Fakultet za politične vede, Univerza v Beogradu, Beograd Socialna ekologija, Politična ekologija, Ekološke javne politike ,Ekološka politika Srbije, Stranke Zelenih, Trajnostni razvoj This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
John S. Dryzek Redni profesor, Center za Deliberativno demokracijo in Globalno vladovanje, Univerza v Canberri, Avstralija Član Avstralskega znanstvenega sveta Teorije demokracije, Demokratizacija, Okoljske politike, Ponebne spremembe in globalno vladovanje This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mark CJ Stoddart Docent, Oddelek za Sociologijo, Memorial Univerza, Kanada Okoljska sociologija, Socialna gibanja, Komunikacija in kultura, Turizem, Šport in rekreacija This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Robyn Eckersley Redna profesorica politične znanosti, Fakulteta za družbene in politične vede, Univerza v Melbourne, Avstralia Članica Akademije za družbene vede Avstralija Demokratična teorija in praksa, Globalne politike: Okoljske javne politike in politika (poudarek na podnebnih politikah), Politična teorija (posebej teorije pravičnosti in demokracije), Mednarodne in nacionalne javne politike soočanja s podnebnimi spremembami, Mednarodni odnosi, Trgovina in okolje This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Catriona Mortimer-Sandilands Docentka, Univerza v Yorku, Kanada Okoljske kulturne študije, Okoljska/Ekološka literarna kritika, seksualnost, spol in okolje, queer ekologija, ekofeminizmi, Narava in okolje v socialni in politični misli This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Christoph Görg Vodja oddelka za Okoljske politike, Redni profesor okoljskega vladovanja, Oddelek za družebene vede, Univerza v Kasslu, Nemčija Inštitut za Socialno Ekologijo, Univerza Alpen-Adria Globalno Okoljsko vladovanje, Odnos med znanostjo in javnimi politikami, družbeni odnosi v razmerju do narave, Socioekološke transformacije This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marina Fischer-Kowalski Redna profesorica Socialna Ekologije, Univerza Alpen-Adria Ustanoviteljica Inštituta za Socialno Ekologijo Socialni metabolizem, Socioekološke tranzicije, Teorije družbenih sprememb, Socialna ekologija, Trajnostna uporaba virov, Okoljska sociologija This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Romina Rodela Članica raziskovalne skupine, Univerza v Södertörnu, Švedska Okoljska ekonomija, Okoljske javne politike, Natura 2000, Ekosistemske storitve, Razvoj podeželja, Upravljanje z viri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Irina Velicu Postdoktorska raziskovalka, Univerza v Coimbri, Portugalska Družbeno-okoljska pravičnost, enakost, družbena transformacija, estetska politika This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cheng Xiangzhan Profesor Kitajske estetike, Oddelek za Literature in Novinarstvo, Univerza v Shandongu, Kitajska Namestnik direktorja raziskovalnega centra za Literarno teorijo in estetiko, Univerza v Shandongu, Kitajska Namestnik direktorja raziskovalnega centra za Ecoestetiko in Ekokriticizem, Univerza v Shandongu, Kitajska Zgodovina Kitajske estetike, okoljska estetika, ekološka estetika, somaestetika This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dan Chodorkoff Soustanovitelj in dolgoletni direktor Inštituta za Socialno Ekologijo, Vermont, ZDA Kulturna antropologija, Socialna ekologija This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ariel Salleh Izredna profesorica, Oddelek za Politično ekonomijo, Filozofska Fakulteta, Univerza v Sydneyu, Avstralija Družbena pravičnost, Trajnost, podnebne spremembe, Neoliberalna zelena ekonomija, proti jedrske politike, zaščita biološke raznovrstnosti, ekofeminizem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Christos Zografos Postdoktorski raziskovalec, Avtonomna Univerza v Barceloni, Barcelona Politična ekologija, ekološka ekonomija, Okoljski konflikti, Deliberativno odločanje, Q metodologija, zeleno vladovanje, od-rast in neposredna demokracija, mitigacija klimatskih sprememb (vetrna energija), ekoturizem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nives Dolšak Profesorica in pomožna Direktorica, Oddelek za Morske in Okoljske Zadeve, Univerza v Washingtonu, Seattle, ZDA Mednarodne okoljske javne politike, Ekonomski razvoj in okolje, Javnopolitični proces, Energetske javne politike, Analiza javnih politik This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nicholas Low Zaslužni Profesor, Fakulteta za Arhihekturo, Stavbe in Planiranje, Univerza v Melbournu, Avstralija Okoljska pravičnost, participacija, odločevalski proces in reševanje problemov, Urbano načrtovanje, teorije države in politike, Svetovna netrajnostnost transportne infrastrukture This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Slovenski uredniški svet Institucija Raziskovalno področje Kontakt
Lučka Kajfež-Bogataj Redna profesorica, Biotehniška fakulteta, Oddelek za Agrometeorologijo, Univerza v Ljubljani Članica IPPC, Članica GCOS Podnebne spremembe, prilagajanje podnebnih spremembam, vpliv podnebnih sprememb na gojenje rastlin v Sloveniji This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Andrej Kirn Zaslužni profesor, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani Marksizem, Ekološka zavest, Ekosocializem, Filozofija Martina Heideggra in Ekologija This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Žiga Vodovnik Član centra za politično teorijo Redni profesor, Fakulteta za družbene vede, Oddelek za teoretsko analitsko politologijo, Univerza v Ljubljani Član centra za politično teorijo Sodobne politične teorije in prakse, Družbena gibanja, Teorije demokracije, Socialna ekologija, Tretji svet, Buen Vivir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Andrej Kurnik Docent, Fakulteta za družbene vede, Oddelek za teoretsko analitsko politologijo, Univerza v Ljubljani Član centra za politično teorijo Biopolitika, Genealogije državljanstva, Globalna socialna gibanja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dušan Plut Zaslužni profesor, Filozofska Fakulteta, Univerza v Ljubljani Geografija, Etika, Trajnostni razvoj This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Luka Omladič Asistent, Filozofska Fakulteta, Oddelek za filozofijo, Univerza v Ljubljani Politična filozofija, Filozofija Zgodovine, Okolja in bioetika, Epistemologija This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Drago Kos Izredni profesor, Fakulteta za družbene vede, Oddelek za analitsko sociologijo, Univerza v Ljubljani Član centra za prostorsko sociologijo Okoljska sociologija, Sociologija trajnostnega razvoja, Prostorska sociologija This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bogomir Kovač Redni profesor, Ekonomska fakulteta, Oddelek za ekonomijo, Univerza v Ljubljani Ekonomika okolja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries