24april 2019

 Facebook ČKZ 

ckz

Uredniški odbor

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (ISSN 0351-4285) je uveljavljena družboslovna in humanistična znanstvena revija. Zavezana je kritični obravnavi radikalnih pristopov in teorij družbenih gibanj in alternativnih političnih praks, socialno-ekoloških vprašanj, kulturnih študij in študij spola, znanstveno-tehnoloških sprememb, medijskih in komunikacijskih teorij, rizičnih tehnologij, socialno-pedagoških tem, marginalnosti, odvisnosti, hendikepiranosti itd., ki so jih obravnavali domači in tuji avtorji različnih strok
Časopis za kritiko znanosti

Glavni urednik: dr. Mitja Velikonja.

Odgovorna urednica: Danijela Tamše.

Uredništvo: Sandi Abram, Jernej Amon Prodnik, Uršula Berlot, Barbara Beznec, Marta Gregorčič, Tatjana Greif, Nikolai Jeffs, Nina Kozinc, Andrej Kurnik, Katarina Majerhold, Polona Mozetič, Andrej Pavlišič, Danijela Tamše, Mitja Velikonja, Boris Vezjak, Simona Zavratnik. 

Mednarodno uredništvo: Dan Chodorkoff (Vermont), John Holloway (Puebla), Sandro Mezzarda (Bologna), Nela Pamuković (Zagreb), Ian Parker (Manchester), Vjeran Pavlaković (Reka), Maple John Razsa (Maine), Alan Soble (Philadelphia)

 

 

O članicah in članih uredništva revije

 

 

Sandi Abram

Sandi Abram

Mag. soc. in kult. antropologije. Raziskovalno se ukvarja s področji (re)apropriacije javnega prostora, sodobnih nomadskih obrtnikov in obrti, zunajinstitucionalnih umetniških in artivističnih praks s poudarkom na urbanih ustvarjalnostih in kulturah. V znanstveni periodiki (Etnološka tribuna, Reartikulacija, ČKZ) in drugod je objavljal na teme tetovaž, skvotanja, oblačenja in obrti.

 

Uršula BerlotUršula Berlot

Doktorica znanosti, docentka in predavateljica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Univerze v Ljubljani. Deluje kot vizualna umetnica in umetnostna teoretičarka, ukvarja se s povezovanjem umetnosti in znanosti. Za umetniško delo je prejela pomembne mednarodne nagrade (Schering Stiftung  Berlin, Pollock Krasner - New York, Henkel Youth Artist Award - Kulturkontakt na Dunaju). Je avtorica znanstvene monografije o Duchampu in številnih člankov s področja teorije umetnosti.

 

Barbara BeznecBarbara Beznec

Univ. dipl. polit. med. odn., prevajalka in avtorica številnih znanstvenih in strokovnih besedil. Od 2006 do 2012 je bila odgovorna urednica Časopisa za kritiko znanosti. Raziskovalka v več mednarodnih projektih s področja migracij. Dolgoletna aktivistka na področju državljanskih pravic, svobode gibanja in avtonomnih prostorov. Zaključuje doktorat s politične filozofije z naslovom Konstituiranje evropskega državljanstva: državljanstvo kot praksa.


 

Marta GregorčičMarta Gregorčič

Docentka kulturologije in doktorica sociologije. Doslej je objavila številne monografij, več kot petdeset znanstvenih in strokovnih člankov, uredila več deset zbornikov ter nastopila na vrsti mednarodnih konferenc. Zaradi bogatih izkušenj s terenskim delom v Evropi, Latinski Ameriki in Aziji ima znotraj znanstvenih in raziskovalnih programov pomemben vpliv, ob tem pa vseskozi ostaja najprej aktivistka z veliko senzibilnostjo za odstiranje procesov modernega zatiranja, samoumevnosti, ideologij, sprijaznjenosti in nevednosti. Njeno zadnje odmevnejše znanstveno delo je monografija Potencia. Samoživost revolucionarnih bojev (Ljubljana, Založba /*cf, 2011). Izdala je tudi literarno delo, pričevanje Romkinje: Dekle z bonboni (v soavtorstvu z Jasmino Ahmetaj, Maribor, Združenje Frekvenca, 2013). Po petnajstih letih delovanja z domačimi in mednarodnimi znanstvenimi institucijami in razvojnimi programi ter z emancipatoričnimi gibanji in upornimi organizacijami v perifernih državah kapitalizma je dobila priložnost in v neposredni lokalnih skupnostih Maribora razvila osvobajajoče prakse kulture sobivanja in političnega ustvarjanja (program Urbane brazde, Evropska prestolnica kulture – Maribor 2012).


 

Tatjana Greif

Tatjana Greif

Doktorica arheologije. Diplomirala, magistrirala in doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s teorijo in aktivizmom na področju seksualnih in spolno identitetnih manjšin, z vprašanji kulture, umetnosti in politike lezbijk in gejev. Glavna urednica knjižne zbirke Vizibilija pri založbi Škuc. Nekdanja urednica revij Arheo in Delta. Avtorica preko 500 publicističnih in strokovnih objav v Sloveniji in tujini. Aktivna v mednarodnem gibanju za pravice LGBT. Prejemnica več strokovnih štipendij, npr. Fulbrightove štipendije v ZDA.

 

Nick JeffsNikolai Jeffs

Diplomiral in doktoriral na Universtiy of Essex, Velika Britanija. Objavil je številne članke in dele monografij s področja literarne, kulturne in politične kritike. Urednik Zbornika postkolonialnih študij, 2007, z Andrejem Pavlišičem soavtor dokumentarnega filma Borili se bomo proti njim: kriki k razumevanju starega nasilja nove Evrope, 2004. Poučeval je na University of Essex in na Univerzi v Ljubljani, danes uči na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.

 

Nina Kozinc

Nina Kozinc

Univ. dipl. zgodovine in etnologije, med leti 2012-2017 je bila odgovorna urednica Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. Delala je kot novinarka, urednica, publicistika in prevajalka. Objavila je članke in eseje s področij ženskih študij (zlasti vloga žensk v katoliški cerkvi), zgodovine študentskih gibanj, urbane gverile in družbenih gibanj v Evropi po 2. svetovni vojni, migracij in družbene neenakosti. Prevedla je več člankov in monografij s področij postkolonialnih študij, založništva, urbanizma in mirovništva. Dolga leta je bila dejavna v samoniklih političnih iniciativah in gibanjih ter pri vzpostavljanju avtonomnega prostora AKC Metelkova mesto. 

 

Andrej Kurnik

Andrej Kurnik

Predavatelj na Fakulteti za družbene vede. Raziskovalno se ukvarja s praksami družbenih gibanj, konceptualnimi inovacijami, ki nastajajo v družbenih bojih, s participativnimi in aktivističnimi metodologijami raziskovanja, kritiko politične ekonomije, državljanstvom in neposredno demokracijo. Dolgoleten aktivist globalnih družbenih gibanj. V Sloveniji se je angažiral za pravice izbrisanih, migrantskih delavcev, avtonomne prostore in v okviru 15o za nov koncept družbene blaginje, ki temelji na konceptu skupnega. Trenutno je angažiran v Mariboru, kjer uporablja metode aktivističnega raziskovanja za gradnjo solidarnostne mreže s kriminaliziranimi vstajniki in za dekriminalizacijo vstaj.

 

Katarina Majerhold

Katarina Majerhold

Magistra znanosti. Raziskovalka - asistentka (Pedagoški inštitut), projektni vodja (Meta group d.o.o., Elaphe d.o.o.), avtorica, urednica, predavateljica, prevajalka in lektorica Od leta 2009 na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport kot prevajalka na mednarodnem oddelku Eurydice  za predšolske sisteme v Evropi in urednica spletne strani . Avtorica številnih člankov, knjig in publikacij. Sodeluje s številnimi domačimi in tujimi filozofi ter filozofskimi inštitucijami. Pripravlja prispevek za Ameriško filozofsko enciklopedijo na področju Konceptov ljubezni skozi zgodovino. Članica mednarodnega združenja The Society for the Philosophy of Sex in The American Philosophical Association.

 

Polona Mozetič

Polona Mozetič

Doktorica prava. Dela kot raziskovalka in predavateljica kazenskega procesnega prava. Področja raziskovanja in objavljanja obsegajo: kazensko pravo, kriminologija, migracije, avtonomni prostori. Aktivna je v Socialnem centru Rog in pri iniciativah znotraj zasedene tovarne Rog v Ljubljani. Od leta 2012 je članica uredniškega odbora Časopisa za kritiko znanosti.

 

 

Andrej Pavlišič

Andrej Pavlišič

Diplomirani politolog, doktorski študent sociologije kulture na Filozofski fakulteti. Raziskuje politike avtonomije, njene konceptualizacije in prakse, njeni zgodovini in prihodnosti. Sodelavec Medijske preže in Radia Študent, bil je član in koordinator programskega odbora Delavsko-punkerske univerze.Jernej Amon Prodnik

Jernej A. Prodnik

Doktor komunikologije in univ. dipl. politolog (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani). Je post-doktorski raziskovalec na Inštitutu za komunikacijo in medije v okviru skupine za raziskovanje politične komunikacije PolCoRe (Fakulteta za družbene vede, Karlova univerza v Pragi) in raziskovalec na centru za raziskovanje družbenega komuniciranja (Fakulteta za družbene vede). Temeljni raziskovalni interesi obsegajo politično ekonomijo komuniciranja (kritika politične ekonomije s poudarkom na komuniciranju), strukturne transformacije kapitalizma in nove informacijske in komunikacijske tehnologije. Prispevke je objavljal v domačih in tujih znanstvenih revijah ter zbornikih. Poleg ČKZ je član uredniškega odbora revije tripleC: Communication, Capitalism & Critique (ISSN: 1726-670X) (link).

 

 

Danijela Tamše

Danijela Tamše

Magistrica in doktorska študentka kulturologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s vprašanji prekernosti, transformacij dela, skupnega, migracij, kriminalizacije, militantnih metodologij in produkcije vedenja. Aktivna je v različnih evropskih in transnacionalnih gibanjskih mrežah, na lokalni ravni pa znotraj gibanj v Socialnem centru Rog. Je avtorica nekaj znanstvenih člankov, piska recenzij in krajših prispevkov za različne revije. Dolgoletna sodelavka je članica uredništva postala leta 2014, odgovorna urednica pa z začetkom leta 2017.

 

 

Mitja VelikonjaMitja Velikonja

Redni profesor na Oddelku za kulturologijo in predstojnik Centra za preučevanje religije in kulture na FDV Univerze v Ljubljani. Član uredništva ČKZ je od leta 1995, od leta 2014 pa je glavni urednik revije. Avtor sedmih knjig, od katerih so bile štiri prevedene v angleški in srbohrvaški jezik, ter več deset poglavij in člankov v slovenskih in tujih zbornikih in družboslovnih revijah. Gostujoči profesor na Jagielonski univerzi v Krakovu (2002, 2003) in na Columbia University v New Yorku (2009, 2014) ter gostujoči raziskovalec na Rosemont College v Philadelphiji (2004/2005) in na Nizozemskem inštitutu za družboslovje in humanistiko v Wassenaarju (2012).

 

 

Boris VezjakBoris Vezjak

Izredni profesor za filozofijo. Predava na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru in na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Ukvarja se predvsem z zgodovino antične filozofije, teorijo diskurza, medijsko analizo in teorijo argumentacije. Je avtor številnih člankov ter naslednjih samostojnih avtorskih prevodov in knjig: »Platon: Harmid« (1994), »Platon: Fileb« (2000), »Platon: Parmenid« (2001), »Kako so močno dihali: komentarji in kronologija k primeru Petek« (2005), »Sproščena ideologija Slovencev: o političnih implikacijah filozofema sproščenost« (2007), »Zmote in napake v argumentaciji: vodič po slabi argumentaciji v družbenem vsakdanu« (2007, skupaj z Janezom Bregantom), »In media res: novinarji med etiko, politiko in kapitalom« (2008), »Somrak medijske avtonomije: boji za politično hegemonijo 2004-2008« (2009), »Paranoja, manipulacija in racionalnost« (2010), »Sokratov pojmovnik za mlade« (2011) in »Ad populum: analize družbenega diskurza« (2012).

 

Simona ZavratnikSimona Zavratnik

Docentka sociologije in raziskovalka na Fakulteti za družbene vede, v Centru za prostorsko sociologijo. Ukvarja se z vprašanji družbenih manjšin in marginaliziranih skupin, migracij, azila, človekovih pravic, novodobnega suženjstva in trgovanja z ljudmi ter v zadnjem obdobju z družbenimi gibanji in upori. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih tekstov v domačih in tujih družboslovnih revijah in zbornikih, urednica zbornika »Women and Trafficking« (2004) ter sourednica zbornika »Migracije – globalizacija – EU« (2003). Gostujoča raziskovalka (štipendija DAAD) na Universität Frankfurt, Institut für Sozialforschung (2013). Aktualni raziskovalni in aktivistični angažma je posvečen bojem za dekriminalizacijo vstajnikov. Članica uredništva ČKZ od 2014, tudi sourednica tematske številke »Nesimo jih vun!« Premisleki vstajništva (ČKZ, št. 254). Poleg raziskovalnih tematik se ukvarja s projektnim menedžmentom evropskih projektov.