20maj2019

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

271. številka ČKZ: Solidarnostne ekonomije

Izšla je spomladanska številka Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo z naslovom Solidarnostne ekonomije (ur. Marta Gregorčič, Karolina Babič, Nina Kozinc).

  

Aktualna številka obravnava solidarnostne ekonomije oz. ekonomske pristope, ki se prek zadrug in drugih inovativnih demokratičnih in participatornih praks razvijajo kot alternativa hegemonskemu kapitalizmu. V svetu se solidarnostne ekonomije razširjajo že vsaj štiri desetletja, zlasti v državah Latinske Amerike ter Azije, medtem ko je v Sloveniji preporod solidarnostnih ekonomij zaznati predvsem v zadnjem desetletju. Avtorice in avtorji aktualne številke ČKZ se prek primerov dobrih praks ter na osnovi teoretskih in zgodovinskih premislekov solidarnostnih ekonomij spopadejo z opredelitvijo koncepta (solidarnostnih ekonomij versus socialna ekonomija) ter izpostavijo tiste vidike in prednosti, ki so (bili) naključno ali načrtno zamolčani, prezrti, napačno interpretirani in popačeni. S tem odgovarjajo na temeljno vprašanje: Kdo danes vodi agendo solidarnostnih ekonomij in zakaj? Prav tako prevprašujejo, ali so heterogene prakse nastajajočih kooperativ ali zadrug most, ki vodi k drugačni ekonomiji ali drugačnemu produkcijskemu načinu, ali pa ostajajo zgolj t. i. tretja noga kapitalizma.

 

 

/.../

Poleg izvirnih prispevkov avtorjev Marte Gregorčič, Karoline Babič, Claudie Sanchez Bajo, Francija Avsca, Davida Ellermana, Renate Karba, Tomislava Tkalca, Matica Primca, Sabine Jelenc Krašovec, Nežke Struc, Katje Lihtenvalner, Lune J. Šribar, Barbare Predan, Gaje Mežnarić Osole, Jerneja Štromajerja, Matevža Pistotnika, Andreja Pavlišiča, Lane Zdravković in Tise Zavrtanik Drglin prinaša številka tudi prevode štirih temeljnih zadružnih dokumentov, ki so jih sprejele Mednarodna zadružna zveza, Mednarodna organizacija dela in Mednarodna organizacija industrijskih, obrtniških in storitvenih zadrug.

 

 

 

Iz uvodnika:

Prvi del številke ČKZ osvetljuje načrtno konceptualno zmedo, ki jo ustvarjajo EU, državne oblasti in kapital zaradi hegemonskih interesov tako glede samega poimenovanja socialne vs. solidarnostne ekonomije kot tudi glede drugih segmentov upravljanja alternativnih ekonomij in gospodarstev (vprašanje participacije, članstva, demokratizacije, odločanja, lastništva itn.). Drugi sklop ponuja prevode štirih temeljnih zadružnih dokumentov, ki sta jih zaradi svojih lastnih potreb pri vsakdanjem delu v solidarnostnih ekonomijah prevedli zadruga Soglasnik in Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije. Tretji, najobsežnejši sklop pa prinaša domače in tuje premisleke ter študije primerov o vzpostavljanju solidarnostnih in skupnostnih ekonomij.

 

 

Predstavitve v mesecu maju:

 

Solidarnostna vs. socialna ekonomija: primeri dobrih praks v Sloveniji

Ljubljana, 16. maj 2018 ob 18:00 v Mladinskem centru Bob,

Robbova ul. 15 (stara pošta oz. za Gospodarskim razstaviščem)

 

Solidarnostne ekonomije skozi perspektivo zadružniških in participativnih demokratičnih praks

Maribor, 17. maj 2018 ob 19:00 v Salonu uporabnih umetnosti,

Glavni trg 1

 

Solidarnostne ekonomije:

pomen zadružništva in retrospektiva slovenske privatizacije

Ljubljana, 22. maj 2018 ob 19:00, Pritličje, Mestni trg 2