18februar2020

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

ČKZ številka 251 - Antifa seminarjiIzšla je tematska številka Časopisa za kritiko znanosti naslovljena ¡No Pasaran!: Zapisi z antifa seminarja (let. 40, št. 251). V tematski številki so razčlenjene tematike, s katerimi so se številni sodelujoči na antifa seminarjih, ki so potekali na Fakulteti za družbene vede, soočali od njihovih začetkov v letu 2010.

 

Iz kolektivnega uvodnika:

”Zato povejmo: želimo graditi na združevanju ljudi, ki ne bo temeljilo na apriornem izključevanju različnih od večine in ne bo zgolj pasiven spremljevalec dogodkov in poteka zgodovine. Naša vodila, ki so bila očitna tudi skozi naš program in delovanje, so antiavtoritarnost, svoboda, socialna pravičnost, antimilitarizem, spoštovanje enakosti v različnosti ter solidarnost. Antifašizem niso velike besede, ampak so pogosto samo kontinuiteta majhnih in navidezno nepomembnih aktivnosti, ki vztrajno razjedajo sedanje družbene krivice in diskriminatorne prakse, v katerih živimo.”

 

Urednica tematske številke: Danijela Tamše

Avtorji prispevkov: Jernej Amon Prodnik, Robert Bobnič, Andreja Vezovnik, Met Mencin-Čeplak, Lana Zdravković, Galk Kirn, Maca Jogan, Alen Toplišek, Irina Vinčić, Mitja Velikonja, Srđan Šušnica, Asja Hrvatin, Jure Lesjak, Dejan Savić, Tomaž Grušovnik, Suzana Tratnik, Nataša Sukič, Franc Trček, Klemen Ploštajner, Andrej Kurnik, Marko Ribać.

 

Maja 2013 so minila tri leta, od kar na Fakulteti za družbene vede poteka seminar Anti-Fa. Prvotni namen seminarja je bil opozoriti na porast fašističnih in neonacističnih incidentov na sami fakulteti, vendar je tematsko nemudoma presegel ožje univerzitetno okolje in akademske zidove. Problematiziral je sistematične (in sistemske) ravnodušnosti, ki so prevladovale v odnosu do aktualnih manifestacij fašističnih in neonacističnih provokacij. Prevladujoči argumenti ravnodušnosti so, da pravzaprav naj ne bi imeli opravka s fašistoidnimi ideologijami in praksami, temveč z občasnimi vandalizmi, potenciranim razkazovanjem domoljubja in domoljubnih simbolov ter občasnimi nasilnimi izpadi. Pobuda za resnejši angažma je torej nastala predvsem z idejo, da je treba spremeniti fakultetno in univerzitetno kulturo ter jo senzibilizirati za bolj kritično, refleksivno in angažirano spopadanje s problemom neofašizma in neonacizma ter drugih večnih fašizmov. Prav večni fašizmi, kakor je povsod navzoč pojav, zažrt v pore družbenega, poimenoval Umberto Eco, so se kazali kot največja zagonetka. Kot predmet kritike so namreč tematsko občutno razširili delovanje pobude AntiFa. Od jeseni 2010 tako na Fakulteti za družbene vede potekajo redni mesečni seminarji o različnih fenomenih sodobnih fašizmov ter mehanizmih njihove reprodukcije: o ekonomskem fašizmu, neokolonialnih praksah, vzponu novih fašizmov v Evropi, fašistoidnih praks, ki se reproducirajo skozi medije, v športu in zakonodaji, državnem rasizmu, izginjanju države blaginje ...