25september 2021

 Facebook ČKZ 

ckz

Zadnje novice

ČKZ 259Izšla je tematska številka Časopisa za kritiko znanosti naslovljena politična ekonomija komuniciranja, ki iz kritičnega pristopa tematizira širše področje medijev in komuniciranja. Gre za 259. številko revije, v kateri lahko poleg avtorskih prispevkov in štirih intervjujev (z Janet Wasko, z Danom Hindom, z Bredo Pavlič in z Brankico Petkovič) preberete tudi prevode nekaterih temeljnih besedil tega kritičnega pristopa.

Iz uvoda:

"V teh okoliščinah je še toliko pomembnejše, da politično ekonomijo komuniciranja vnovič vzpostavimo kot temelj kritičnega (če že ne celotnega) komunikološkega raziskovanja. Razlog ni le v dejstvu, da kritična komunikologija – s tem pa tudi politična ekonomija komuniciranja – vprašanj, povezanih z mediji, komunikacijskimi sistemi, informacijskimi tehnologijami ali komunikacijsko sfero ne obravnava zaradi njih samih, temveč zaradi njihove konstitutivne vloge, ki bi jo morali igrati v demokratičnih družbah. Še pomembnejši vzrok je: a) v fokusu tega pristopa, ki je odločno usmerjen v proučevanje asimetrij moči, globokih družbenih razkolov in skrajnih neenakosti v nadzoru nad proizvodnimi sredstvi, ter b) v njegovih temeljnih izhodiščnih značilnosti, ki jih v prevedenih besedilih omenjajo tako Meehanova, Mosco in Waskova kot McChesney, torej v zgodovinski perspektivi, združevanju in preseganju ločnice med teorijo in prakso, izhajanju iz družbene totalitete in moralni filozofiji oziroma normativnih predpostavkah, zaradi katerih je pristop odkrito političen. Ta izhodišča so še zlasti pomembna v času globoke krize, saj je skrajni čas, da se domnevno kritični del znanstvene sfere začne zavedati svojega poslanstva in se preneha pretvarjati, da je lahko izločen iz družbenih bojev."

  • Celoten uvodnik, naslovljen Začeti znova: povratek politične ekonomije komuniciranja, je mogoče prebrati tukaj.

 
Številka je razdeljena na tri sklope: pregledi in razprave o področju, refleksije o aktualnih vprašanjih in družbenopolitične intervencije.

Urednika: Jernej Amon Prodnik in Sašo Slaček Brlek (Center za raziskovanje družbenega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede)

Avtorice in avtorji prispevkov: Slavko Splichal, Mojca Pajnik, Jernej Amon Prodnik, Dejan Jontes, Lea Udovč, Peter Sekloča, Anže Dolinar, Maja Turnšek Hančič, Maja Breznik, Boris Mance, Marko Ribać, Sašo Brlek Slaček, Kristjan Nemac (recenzija); prevedena besedila: Eileen R. Meehan, Vincent Mosco, Janet Wasko, Robert W. McChesney, Peter Golding, Graham Murdoch. 


Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti o politični ekonomiji komuniciranja