Select your language

Articles

A Transdisciplinary Study of Bioremediation Practices Used in Solving the Issue of Contaminated Areas in Slovenia

V slovenskem prostoru ob omembi gliv in gob najprej pomislimo na hrano. Vsekakor je hrana eden od načinov uporabe gliv, vendar pa nam ti organizmi ponujajo tudi številne možnosti rabe v zdravstvu (preventiva in kurativa), kmetijstvu (pridobivanje insekticidov in gnojil), pri protipoplavnih ukrepih (absorpcijska polja), dekontaminaciji onesnaženih voda in zemljin, predelavi in razgradnji različnih odpadkov in izdelavi trajnostnih materialov, če naštejemo zgolj nekaj izmed njih. Imajo tudi pomembno vlogo pri vzdrževanju ekosistemov (kroženje snovi s pomočjo razgradnje kompleksnih molekul, povečevanje rasti kopenskih rastlin z mikorizo) in s tem povezano vlogo pri uravnavanju podnebja.

 


Article inside journal

Issue No. 279 - Environmental Struggles Throught the Prism of Mass Mobilization
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2020 , volume volume 48 , issue issue 279
9,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …