Select your language

Articles

On the Wrong Side of the Barbed-Wire

RAZAC, OLIVER (2016): Politična zgodovina bodeče žice. Ljubljana: Maska.

Delo Olivierja Razaca Politična zgodovina bodeče žice je ena najbolj aktualnih tematik, obravnavanih v zadnjih dveh letih. Sestavljeno je iz treh delov: v prvem se avtor posveča zgodovinskemu razvoju in uporabi bodeče žice prek treh krvavih mejnikov novejše zgodovine: osvajanja zahodnega dela Amerike ter prve in druge svetovne vojne; v drugem delu se avtor posveča bodeči žici, njeni prostorski vpetosti in simbolnemu pomenu; v tretjem delu pa se loti konkretne obravnave bodeče žice danes, predvsem v povezavi z begunsko krizo, ki je zajela sprva jugozahodni del Evrope, nato pa se razširila po celotnem evropskem ozemlju.

 


Article inside journal

Issue No. 268 - Hate Speech
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2017 , volume volume 45 , issue issue 268
5,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …