Select your language

Articles

The Demystification of Elite Educational Institution

EUN-JUNG, SHIN (2015): Verita$: Harvad's Hidden History. Oakland: PM Press.

Knjiga Verita$: Skrita zgodovina Harvarda je kljub pomanjkljivostim pomembno delo zaradi več razlogov. Prvič, vpenja se v splošni tok kritike neoliberalizma s tem, da pokaže vlogo Harvarda kot elitne izobraževalne institucije pri nastajanju in ohranjanju neoliberalnega modela organizacije družbe. V tem pogledu je knjiga pomemben element v mozaiku vednosti o neoliberalizmu, ki se dobro dopolnjuje s knjigo Naomi Klein Doktrina šoka. Drugič, skupaj z obravnavo zgodovinskih prelomov (nastajanje ZDA, čas industrializacije, vprašanje segregacije, druga svetovna vojna, čas hladne vojne itd.) prikaže vlogo vlogo elitnih intelektualcev pri aktivnem ohranjanju statusa quo. Iz obravnave mnogih družbenih konfliktov je jasno razvidno, kako Harvard kot univerzitetna institucija opravlja funkcijo reprodukcije razredne družbe. Največ o tem povedo dejanja in izjave vidnih predstavnikov, kot je npr. nekdanji rektor Harvarda L. Summers, ki je v svojem govoru leta 2005 poudaril, da lahko akademske neuspehe žensk pojasnimo s prirojenimi naravnimi lastnostmi. Tretjič, knjiga prikazuje univerzo, ki je v svojem delovanju daleč od deklariranega ideala iskanja resnice (veritas je slogan, vpisan v harvardski grb) in čedalje uspešnejših bojev kritičnega dela univerzitetne skupnosti. Slednja sproža različna vprašanja: od vloge univerze skozi čas, vloge univerze v državah v centru svetovnega sistema, do vprašanja odnosa med vednostjo in oblastjo ter nenazadnje preoblikovanja univerze v prihodnosti.

 


Article inside journal

Issue No. 263 - Music in a Vice Between Phenomenology
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2016 , volume volume 44 , issue issue 263
5,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …