Select your language

Articles

The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom

MOZOROV, Evgeny (2011): The Net Delusion: Dark Side of the Internet Freedom. New York: Public Affairs, Perseus Books Group

Svetovni splet je v zadnjih desetletjih postal del našega vsakdanjika. Spreminja se naš način komuniciranja, spremenil se je način pridobivanja vseh vrst informacij, obenem je teh informacij čedalje več. Ta premik spremljajo debate o družbenih posledicah novih tehnologij, pri čemer se pogledi avtorjev, podobno kot pri marsikateri tehnološki pridobitvi v preteklosti, gibljejo od bolj skeptičnih do takšnih, ki v njih vidijo velik potencial. Tako je tudi internet obveljal za pomembno orodje v boju za človekove pravice, svobodo in demokracijo. Tak pogled je pridobil na veljavi tudi na področju javnega političnega odločanja.

Evgeny Morozov, beloruski avtor in nekaj let gostujoči raziskovalec na univerzi Stanford, je v svoji prvi knjigi The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom do takšnega pogleda skeptičen in tudi precej ciničen. Opozarja, da se je treba, če hočemo izkoristiti potenciale interneta, znebiti utopičnega pogleda, ki ga imenuje »kiber-utopizem«. Izraz označuje optimistične domneve o potencialih interneta, ob bok pa mu avtor postavi »internetno-centrični« pogled, ki gleda na politične in družbene spremembe skozi to utopično vizijo interneta. Knjiga tako predvsem opozarja pred takšnim samozadostnim pogledi, napakami te ideologije in potencialnimi nevarnostmi, v kolikor na podlagi teh idej nastajajo politične odločitve. To imenuje the net delusion, ali zablodo interneta.

 


Article inside journal

Issue No. 256 - Neoliberalism in Educational System / Concealed Histories
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2014 , volume volume 42 , issue issue 256
3,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …