Select your language

Articles

“The Ugly Habit of the Excessive Use of Foreign Loan Words”, or, How to Avoid the Convolutions of Thought and the Deposition of Dead Slovenified Phrases

VOGRINC, JOŽE (2015): Pojmovne prikazni: Rešeto humanistike. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Da bi razumeli namen Pojmovnih prikazni sociologa Jožeta Vogrinca, se je treba nekoliko ozreti v zgodovino misli o očiščevanju, brušenju, pleveljenju in rešetanju slovenskega jezika. Vse to je namreč bilo pomemben del emancipacijskih bojev slovanskih etnij pred agresivnejšimi in zgodovinsko samooklicanimi plemenitejšimi narodi. To je bila že doba, v kateri so se jezikovne izposojenke ocenjevale na podlagi koristnosti. Nesprejete in neudomačene so bile obsojene na očiščenje iz idearijev zamišljenega slovenstva. Izdaje slovarjev bolj ali manj diletantskih avtorjev s (kvazi)filološkim (pred)znanjem so pomenile jasno zarisane meje med »našim«, »domačim« in »nenašim«, »tujim«. Slovaropisno ihtenje je nekoliko zanemarilo razvijajočo se slovensko publicistiko, najočitneje je bil »podhranjen« periodični tisk. V njem so bile sicer zapisane in natisnjene slovenske besede, a v njih pogosto ni bilo sledi slovenske misli.

 


Article inside journal

Issue No. 268 - Hate Speech
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2017 , volume volume 45 , issue issue 268
5,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …