Select your language

Articles

Violence as a Concept of Power

GELDERLOOS, Peter (2013): The Failure of Nonviolence: From Arab Spring to Occupy. Active Distribution: London.

Najnovejša knjiga anarhista in dolgoletnega aktivista Petra Gelderloosa The Failure of Nonviolence: From the Arab Spring to Occupy ponovno obudi nenehne polemike v družbenih gibanjih o (ne)nasilju, s katero se je Gelderloos že spopadal v leta 2005 izdani knjigi How Nonviolence Is Protecting The State? Avtor v polemiko vstopa s svojstvenim in svežim pristopom v razumevanju in interpretaciji nasilja in njegovega navideznega nasprotja nenasilja in pacifizma. Svoje argumente črpa iz izkušenj alterglobalizacijskega gibanja, ki je bilo v času njegove prve knjige o tej temi že v zatonu. Že takrat je nenasilje označil za neučinkovito, rasistično, avtoritarno, patriarhalno, taktično in strateško podrejeno ter zmotno, ob tem pa želel spodbuditi vključevanje v družbena gibanja skozi prizmo raznolikih taktik (diversity of tactics). 

 


Article inside journal

Issue No. 257 - Anarchism: Beyond of the Existing
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2014 , volume volume 42 , issue issue 257