Select your language

Articles

Weaponizing Fear

V zgodovini politične misli zaseda prispodoba strahu vse prej kot zanemarljivo mesto, saj jo srečamo v nekaterih osrednjih tekstih tako klasične kot sodobne politične misli. Locus classicus nedvomno pripada uvodnemu stavku Marxovega Komunističnega manifesta, v katerem s prispodobo o »strahu komunizma« zaobjame takratni duh časa političnih sprememb (Marx, (2010 [1848]). V sodobni politični misli ni nič drugače. Prispodoba strahu se na primer pojavi v enem od »modernih klasikov«, in sicer v eseju Liberalizem strahu ameriške filozofinje Judith Shklar (1989) ter v knjigi The Multiculturalism of Fear Jacoba Levyja (2000).

 


Article inside journal

Issue No. 280 - Weaponizing Fear / New Feminisms and Fighting Stupidity
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2020 , volume volume 48 , issue issue 280
9,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …