Select your language

Scientific articles

An Extended Rewiew of Opposing Colonialism, Antisemitism, and Turbo- Nationalism: Rethinking the Past for New Conviviality (2020)

Besedilo je razširjena recenzija zbornika Opposing Colonialism, Antisemitism, and Turbo-Nationalism: Rethinking the Past for New Conviviality (Nasprotovanje kolonializmu, antisemitizmu in turbonacionalizmu: Premišljevanje preteklosti za novo sobivanje), ki so jo uredile M. Gržinić, J. Pristovšek in S. Uitz. Antologija obsega 578 strani in je izšla za Cambridge Scholars Publishing (UK), leta 2020. Antologija je rezultat umetniškega in teoretičnega raziskovalnega projekta Genealogy of Amnesia: Rethinking the Past for new Future of Conviviality (Genealogija amnezije: Premišljevanje preteklosti za novo prihodnost sobivanja), ki ga je za obdobje od 2018 do 2020 finančno podprl Avstrijski znanstveni sklad (FWF). Po besedah urednic Marine Gržinić, Jovite Pristovšek in Sophie Uitz se knjiga »osredotoča na kolektivno amnezijo v zvezi s travmatičnimi dogodki evropske preteklosti in na načine, s katerimi ti pretekli dogodki vplivajo na sedanjost in prihodnost« (str. xi). Z drugimi besedami, knjiga skozi trideset poglavij skuša pojasniti, kako so znotraj Evrope genocidi in politike molka oblikovali konstitucijo identitet, skupnosti in narodov.

 


Article inside journal

Issue No. 281 - Racial Capitalism, Intersectionality of Sexuality, Struggles and Bodies as Borders
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2020 , volume volume 48 , issue issue 281
9,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …