Select your language

Articles

A Timeline of the Akademski kolegij Building 183 Blaž Šenica: Building Akademski kolegij: A Histor

1938 - Začetek gradnje Baragovega semenišča.  
1945 - Zaradi prostorske stiske stavbo naselijo s študenti in jo poimenujejo Akademski kolegij.  
1992 - Škofijski ordinariat v Ljubljani (katerega pravna naslednica je Nadškofija v Ljubljani) vloži zahtevek za vračilo nepremičnine.  
2016 - Ministrstvo za kulturo zavrne denacionalizacijski zahtevek, saj stavba pred podržavljanjem sploh ni bila v lasti ordinariata.

 


Article inside journal

Issue No. 278 - Border Regimes
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2019 , volume volume 47 , issue issue 278
9,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …