Select your language

Articles

Akademski kolegij Should Belong to Students!

V pričujočem razdelku namenjamo prostor pobudi Akademski kolegij študentom! (AKŠ!). Skupina predstavlja stanovalce študentskega doma Akademski kolegij, ki so se v začetku odhajajočega leta soočili z grožnjo evikcije zaradi načrtov Mestne občine Ljubljana, ki je po koncu denacionalizacijskega postopka postala lastnica objekta. Mestna občina načrtuje, da bi prenovljen objekt gostil »večjo in manjšo gledališko dvorano za potrebe Mladinskega gledališča z vsemi spremljajočimi prostori in podzemno garažo«, prav tako pa želi »pridobiti dvorano za kulturne prireditve s pomožno in vadbeno dvorano, kavarno in razstavnim prostorom ter foyerjem« (Mestna občina Ljubljana, 2019). Poleg prenove semenišča na MOL načrtujejo tudi ureditev okolice, v katero naj bi bile umeščene sejemske, kongresne, koncertne, poslovne in hotelske dejavnosti (ibid.).

 


Article inside journal

Issue No. 278 - Border Regimes
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2019 , volume volume 47 , issue issue 278
9,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …