Select your language

Articles

Beyond Handicap, Beyond Capitalism

SLORACH, RODDY (2015):  A very capitalist condition: A history and politics of disability. London: Bookmarks.

V pričujoči monografiji Roddy Slorach ponuja zelo natančen politični in družbeni pregled obravnave hendikepa skozi zgodovino Velike Britanije z vidika marksistične kritike kapitalizma in nam ponuja možnosti za emancipatoričen moment. Ta trenutek nastane zgolj s spremembo optike pogleda hendikepiranih na same sebe, na družbo, ki jim v vsakdanjem življenju postavlja ovire, lažne mite in vzore ter na medsebojne odnose. 

Tovrstna emancipatorična perspektiva pa ni pomembna zgolj za same aktiviste gibanja za neodvisno življenje, ampak prav tako nudi tudi priložnosti, da se temu pridružijo različne tako ali drugače diskriminirane manjšine. Število različnih skupin z multiplo diskriminacijo ne upada, temveč se kljub navideznemu odpiranju novih možnosti neenakosti samo še povečujejo in multiplicirajo, širijo, raztezajo. Takšna je pač kruta logika kapitalizma samega, ki ima že v svojem temeljnem ustroju vpisano nenehno revolucioniranje produkcijskih sredstev in razmerij v družbi. Vse napreduje, vse se razvija, vse raste …, a do kod?

 


Article inside journal

Issue No. 267 - The First Sex: Critical Studies on Men and Masculinities / The Attraction of Genders
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2017 , volume volume 45 , issue issue 267
5,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …