Select your language

Articles

Transforming the System of Institutional Care

ZAVIRŠEK, DARJA, GAŠPER KRSTULOVIĆ, VESNA LESKOŠEK, PETRA VIDEMŠEK, MONIKA BOHINEC, ELENA PEČARIČ, NATALIJA JESENIČNIK IN KLAUDIJA POROPAT (2015): Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji. Ljubljana: YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

Kot pove že sam naslov – tukaj bomo uporabljali njegovo okrajšavo Analiza –, gre za zahtevno in kompleksno študijo več avtorjev in avtoric, ki za svoj cilj ne jemljejo zgolj opisa stanja na področju socialnega varstva, temveč poskušajo odgovoriti tudi na vprašanje, kako socialno varstvo preoblikovati pri odpravljanju javnih varstvenih institucij ob spremljajoči integraciji ljudi z ovirami v večinsko populacijo.

 


Article inside journal

Issue No. 267 - The First Sex: Critical Studies on Men and Masculinities / The Attraction of Genders
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2017 , volume volume 45 , issue issue 267
5,00 € each (incl. tax - DDV)
Read more …