Izberite vaš jezik

Obvestila

Napisal
Uredništvo ČKZ
Časopis za kritiko znanosti poziva k oddaji prispevkov na temo EU&NATO@20let

Rok za oddajo povzetkov: 27. november 2023

Rok za oddajo besedil: 25. februar 2024.
Besedila morajo biti napisana v skladu z navodili https://www.ckz.si/o-reviji/navodila-avtoricam.

Povzetke (1-2 odstavka) in članke (do 30.000 znakov) pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Izid zvezka: spomladi 2024 (291. številka ČKZ)

Spomladi 2004 je Slovenija v razmaku dobrega meseca postala članica najprej zveze NATO in nato Evropske Unije. Priključitev obema organizacijama je bil skupni projekt celotnega slovenskega vladajočega razred in ena od glavnih osi po-jugosloslovanske tranzicije na »Zahod« in v kapitalizem. Vse od takrat vključenost v obe povezavi predstavlja rigidne »okvire mogočega« za polit-ekonomski razvoj slovenske družbe, njeno politično usmeritev in politične projekte progresivnih (in drugih) gibanj. Kljub temu razmerje Slovenije do obeh formacij in razumevanje ter analiza njih dveh samih niso v ospredju javnih razprav in analiz. Ko nastopijo krizni momenti kot je bila finančna kriza v evroobmočju ali ruski napad na Ukrajino, se tako zdi, da vedno začenjamo znova. Ob dvajseti obletnici usodnih korakov ČKZ zato odpira prostor za refleksijo položaja Slovenije v Nato in EU od začetkov do danes. Cilj je skozi razumevanje zgodovine premisliti današnji položaj in vpetost Slovenije v širše politične, varnostne, in ekonomske strukture. Tovrstna analiza »realno obstoječih« EU in NATO naj nato služi kot orodje za organiziranje naprednih družbenih in delavskih bojev in gibanj od spodaj. Vabimo vas k pisanju prispevkov, ki naj prispevaju k premišljevanju katerega od naslednjih vprašanj:

 • Kaj so bili argumenti zagovornikov vstopa v EU in Nato v 90ih in 2000ih? Kako jih razumeti z današnje časovne distance? Kakšna je bila ideološka, socialna in razredna sestava pro-evroatlantskega kampa?
 • Kdo je pridruževanju EU in/ali Natu nasprotoval in zakaj?
 • Kako se proces pridruževanja EU in Nato vpisuje v širše kulturne, (geo)politične, in ekonomske procese ob koncu Hladne vojne, vzpostavitvi globalne hegemonije ZDA in vzpostavitvi neoliberalizma brez alternativ.
 • Kako je pridružitev (in pred tem »približevanje«) EU vplivalo na politično ekonomijo Slovenije? Kako misliti položaj Slovenije znotraj evroobmočja? Kje je Slovenija znotraj širših dinamik centra in periferije v EU?
 • Kakšen je bil odnos in razumevanje EU-ja s strani progresivnih družbenih gibanj v Sloveniji po letu 2004? Kakšen je bil v tem času odnos družbenih gibanj in bojev do EU? Do kakšne mere so politična gibanja v slovenskem prostoru delovala (oz. se povezovala) v širšem EU kontekstu? Je EU prostor (a/anti)političnega?
 • Kakšno vlogo igrajo imaginariji EU v slovenskem političnem diskurzu (»Bruselj«, »jedrna Evropa«, »francosko nemški vlak«, »Višegrad«, »srednja Evropa« itd.)
 • Kako je EU performirana v vsakdanjem življenju?
 • ČKZ je v času vstopanja Slovenije v EU objavil tematski sklop (številka 217-218, dostopna na Dlibu) s prevodi takrat aktualnih tekstov Derridaja, Habermasa, Berardija in drugih ter razmišljanja o konstitucionalizaciji Evrope iz radikalne federalistične evropske perspektive, subverzivni integraciji in Evropi mnogoterih svetov. Kaj nam po dveh desetletjih tematski sklop pove o tistem času (in EU in Sloveniji) in kaj o današnjem?
 • Kako razumeti strukturo/delovanje/razredni značaj EU in njenih politik tukaj in zdaj ter kako to razumevanje uporabiti za boje delavcev in zatiranih od spodaj? EU leta 2023 ni ista EU, ki smo (mislili, da se ji) pridružujemo 2004.
  • EU in nova industrijska politika: konec neoliberalizma?
  • EU in zeleni prehod – European Green Deal
  • Militarizacija in EU integracija na področju varnostnih politik
  • Euro in Evropska monetarna Unija
  • »Trdnjava Evropa« in migracije
  • Nova historiografija EU (zgodovina EU od spodaj, transnacionalni, dekolonialni, feministični pristopi k zgodovinjenju EU, itd)
  • EU in neenakost
  • EU in desnica
  • druga področja, kjer je pomembno razumeti povezavo med EU in Slovenijo
 • Kaj je Nato predstavljal 20 let nazaj in kaj pomeni danes? Kaj (in čigavi) so argumenti za članstvo oziroma izstop iz Nata? Kakšne posledice za Slovenijo in njene prebivalce ima članstvo v Natu? Kaj je vloga Nata v svetu v tem zgodovinskem trenutku in kaj je (bi morala biti) vloga Slovenije? Kako misliti in prakticirati protivojno in protimilitaristično politično gibanje?
 • Dobrodošle so tudi recenzije zmerno svežih (do pet let) domačih in tujih knjig z navezavo na katero od zgornjih tem.