Izberite vaš jezik

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (ISSN 0351-4285). Gre za uveljavljeno družboslovno in humanistično znanstveno revijo, ki jo je v času študentskih nemirov v začetku sedemdesetih let ustanovila skupina radikalnih študentov in mlajših intelektualcev z namenom, da odprejo teoretski forum, kjer bo lahko nastopala tista znanost, ki se hoče oblikovati v toku refleksije najaktualnejših družbenih gibanj.

Revija je danes zavezana kritični obravnavi radikalnih pristopov in teorij družbenih gibanj in alternativnih političnih praks, socialno-ekoloških vprašanj, kulturnih študij in študij spola, znanstveno-tehnoloških sprememb, medijskih in komunikacijskih teorij, rizičnih tehnologij, socialno-pedagoških tem, marginalnosti, odvisnosti, hendikepiranosti itd., ki so jih obravnavali domači in tuji avtorji različnih strok.

Prav razvijanje transdisciplinarnosti pri obravnavi različnih družbenih fenomenov je temelj uredniške politike. Uredništvo in avtorji uporabljajo in premišljujejo tako klasične kot sodobne teoretske koncepte, poleg tega prevajajo tekste, pišejo recenzije in intervenirajo v javni prostor.

Izid Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo sofinancirata Javna agencija za knjigo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS iz sredstev državnega proračuna iz naslova razpisa za sofinanciranje domačih znanstvenih publikacij.

JAK RS - Javna agencija za knjigo republike Slovenije ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije