Select your language

Articles

Sliding Into Periphery

Ana Podvršič, Iz socializma v periferni kapitalizem. Neoliberalizacija Slovenije Ljubljana 2023, Založba *cf., 258 str.

Knjiga Iz socializma v periferni kapitalizem ponuja poglobljeno razumevanje kompleksnih družbenih, političnih in gospodarskih procesov, ki so zaznamovali pot Slovenije od socializma do perifernega kapitalizma. Analitično obravnava proces neoliberalizacije gospodarstva, ki se razteza čez obdobje dveh strukturnih kriz kapitalizma: prve iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja in druge, ki se je začela leta 2007. Obe krizi sta se v Sloveniji manifestirali s časovnim zamikom v obliki dolžniških kriz: prva dolžniška kriza v osemdesetih letih prejšnjega stoletja se veže na obnovo kapitalizma in poglabljanje evropskih integracij še kot del jugoslovanskega gospodarstva in druga v okviru krize evroobmočja, ki sicer ni imela za posledico sistemskih sprememb, je pa nadaljevala in poglobila periferizacijo slovenskega gospodarstva kot del evropskega gospodarstva in družbe. Pri razumevanju procesa periferizacije avtorica izhaja iz analiz odvisnosti posameznih  gospodarstev v Latinski Ameriki. Pojem periferije pri tem nastopa v odnosu center–periferija. Pomembno dejstvo v razumevanju procesa periferizacije je tudi, da gospodarske krize najprej doletijo države centra in se z zamikom začnejo kazati tudi v perifernih gospodarstvih.

 


Article inside journal

Issue No. 290 - Cinema100
Source
Časopis za kritiko znanosti
Numbering
2023 , volume volume 51 , issue issue 290
12,90 € each (incl. tax - DDV)
Read more …