Izberite vaš jezik

Intervencije

Napisal
Uredništvo ČKZ
ČasjeZa ustavitev umiranja svobode

Uredništvo Časopisa za kritiko znanosti se je pridružilo kampanji Čas je ZA, saj novela zakona o družinskih razmerjih popravlja doslej nesprejemljivo stanje diskriminacije istospolnih parov in njihovih otrok ter uveljavlja načela univerzalne človečnosti, ljubezni in enakopravnosti.

Kot kolektiv, ki se zavzema za argumentirano razpravo, za spoštovanje raznolikosti in temeljne politične, družbene in socialne pravičnosti z odgovornostjo in zaskrbljenostjo opozarjamo na orkan nestrpnosti, izključevanja, odkrite sovražnosti in laži, ki se je v zadnjih mesecih normaliziral v Sloveniji in brutalizira družbo. Nasprotniki univerzalnosti pravic in bojevniki za retradicionalizacijo družbe in diskriminacijo pri tem uporabljajo na videz demokratični jezik, domoljubno skrb za narod, strpnost, kvazi znanstvene argumente in celo fantazijske teorije kot je t. i. teorija spolov. Slednja se kot orodje za napade na sodobne kritike patriarhalnih spolnih vlog in heteronormativnosti kot en sam glas pojavlja širom Evrope pri vseh tistih političnih in ideoloških zaslužkarjih, ki imajo centralni komite v katoliški cerkvi in vsiljujejo svoje moralne norme celotni družbi in kot edini pravi način življenja celo sekularnemu delu prebivalstva. Pojmovanje, da sorodstvena vez in s tem starševstvo izhaja iz bioloških vezi in naj bi bilo superiorno tisti ideji, ki v sorodstveni vez in s tem starševstvo vidi družbeno vez, ustvarja umeten konflikt, saj se oba vidika sorodstva in starševstva dejansko ne izključujeta, temveč sta komplementarna. Še več, zmeraj sta bila (bolj ali manj sprejemljivi) del tradicionalnih skupnosti, tako kot sta danes del sodobne družbene realnosti.

Uredništvo Časopisa za kritiko znanosti se zavzema za to, da bosta oba vidika sorodstva in starševstva postala enakopravna in da je država vsem, ki si izkazujejo ljubezen ter želijo svojo ljubezen izkazati tudi v obliki zakonske zveze, dolžna to tudi zagotoviti. Zato pozivamo k udeležbi in glasovanju ZA na referendumu 20. decembra. S tem bomo pripomogli k strpnejši, odprti in vključujoči družbi. K družbi, ki umiranja svobode ne bo pospremila z odobravanjem in aplavzom.

Mitja Velikonja, gl. ur., Nina Kozinc, odg. ur., člani uredništva: Sandi Abram, Jernej Amon Prodnik, Uršula Berlot, Barbara Beznec, Marta Gregorčič, Tatjana Greif, Nikolai Jeffs, Andrej Kurnik, Katarina Majerhold, Polona Mozetič, Andrej Pavlišič, Danijela Tamše, Mitja Velikonja, Boris Vezjak, Simona Zavratnik.