Izberite vaš jezik

Članki

Aristotelova Retorika

ARISTOTEL (2011): Retorika. Spremna beseda, komentar in prevod dr. Matej Hriberšek. Ljubljana: Šola retorike Zupančič & Zupančič (zbirka Traditio lampadis).

Pred kratkim je v slovenskem jeziku izšel prevod Aristotelovega dela Retorika, s čimer imamo v slovenščini poleg Aristotelovih logičnih spisov (Kategorije, Druge analitike), fizikalnih spisov (Fizika, O nebu, O nastajanju in propadanju, O duši), metafizičnih spisov (Metafizika), še dobršen nabor spisov iz t. i. področja praktične filozofije (Nikomahova etika, Politika, Poetika in Retorika).

Prevod Retorike je prevajalec Matej Hriberšek opremil z obsežno spremno besedo, ki vključuje vsebine o Aristotelu in njegovem času; Aristotelovem pisnem opusu; pregledu zgodovine grške retorike; podroben vsebinski povzetek Aristotelove Retorike (kjer najdemo tudi tematizacije časa nastanka Retorike, njenega vpliva na poznejšo misel, prevajanja, komentiranja) in pojasnitev nekaterih temeljnih pojmov retorike, kot so: entimem (enthýmema), prepričevanje, sredstvo prepričevanja (pístis), silogizem (syllogismós), tekmerion (tekmérion), topos (tópos) … Delo je poleg tega opremljeno z obsežnim komentarjem v obliki opomb, ki je po besedah prevajalca stvaren, filološki, zgodovinski in delno filozofski. Poleg tega pa vključuje tudi reference na mesta v Retoriki in na druga Aristotelova dela in dela drugih piscev. Na koncu prevoda najdemo še obsežno izbrano bibliografijo o Aristotelovi Retoriki, stvarno in imensko kazalo ter, kar je za vse tiste, ki se nameravajo podrobneje študijsko ukvarjati z Aristotelovo Retoriko še posebej pomembno, obsežen slovar pomembnejših grških izrazov. Tovrsten slovar namreč omogoča natančno sledenje prevajalčevemu delu. Edino kar pri tem slovarju morda pogrešamo, so reference na posamezna pomembnejša mesta, kjer je posamezen izraz uporabljen.

 


Članek v reviji

Številka 255 - Kritični pogled na hrano in prehranjevanje / Umetnost in/ali hendikep / Mcluhanove teorije medijev
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2014 , letnik letnik 42 , številka številka 255
3,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …