Izberite vaš jezik

Članki

Svetovna deklaracija o delavskih zadrugah

Sprejeta 23. septembra 2005 na generalni skupščini Mednarodne zadružne zveze v Cartageni v Kolumbiji.

Ta Deklaracija bo prilagojena za različne jezike, pri čemer bodo na podlagi izvirne angleške ali španske verzije ali obeh upoštevane različne kulture, jezikovna tradicija in raba zadružnega besednjaka.

 


Članek v reviji

Številka 271 - Solidarnostne ekonomije
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2018 , letnik letnik 46 , številka številka 271