Izberite vaš jezik

Članki

Uvodnik: Zgodovina med politiko in kritiko

Ideja za pričujoči tematski sklop se je pričela porajati leta 2019, v času, ko se je retrospektivno izkristaliziral v tistem trenutku še nedaven, a dokončen mrk določene politične intenzivnosti v Sloveniji. To bi časovno lahko v grobem zamejili na letnici 2011 in 2016, ki zarisujeta lok od Gibanja 15O in Bojze (kot neposrednih odgovorov na globalno finančno krizo), gibanja Mi smo univerza ter zasedbe Filozofske fakultete, preko Mariborskih in Vseslovenskih ljudskih vstaj, do Gibanja za neomejen Rog uporabe.1 Letnici sta nedvomno do neke mere arbitrarni in odvisni od tega, kdo ju postavlja, ne glede na to pa lahko na podlagi izpričanega izkustva tistega obdobja najprej zatrdimo, da je ta čas za lokalno okolje zgodovinsko singularen. Tej oznaki moramo takoj dodati še drugo potezo, za katero spekuliramo, da ji vsi akterji tistega časa ne pritrjujejo nujno; namreč, da se je to obdobje tudi zaključilo – in to zaključilo s porazom na več ravneh.

 


Članek v reviji

Številka 284 - Zgodovina med politiko in kritiko
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2021 , letnik letnik 49 , številka številka 284
12,90 € na kos (z DDV)
Preberite več …