Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Dve vrsti svobode

Avtor kritično pregleda nekatere ugotovitve nevroestetskih raziskav. Pojmovno poskuša razmejiti lastnosti fenomenalnih kategorij, kot so estetsko izkustvo in doživljanje lepote, ter tako pokazati metodološke težave pri nereflektirani oziroma fenomenološko naivni uporabi. V zadnjem poglavju podvomi o možnosti mišljenja umetnosti skozi prizmo informacijsko-procesne paradigme kognitivne znanosti (kot to na primer poskuša Pinker). Pokaže, da je bistvo umetniškega ustvarjanja (kot kognitivne aktivnosti) ravno na področju slepe pege tovrstnega modela kognicije.

 


Članek v reviji

Številka 265 - Umetnost v času nevroznanosti: kritika, estetika in perspektive / Znanost v oblikovanju / Grafiti
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2016 , letnik letnik 44 , številka številka 265
5,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …