Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Geografija abolicije in problem nedolžnosti

Avtorica analizira sodobne zapore, ki so osrednja, vendar nikakor ne enoznačno opredeljujoča ustanova karceralnih geografij v Združenih državah Amerike in širše. Pokaže na povezavo med zapori in regionalnimi strategijami kopičenja in preobratov ter neskončnosti in razdrobljenosti, ki se rekonstituirajo v prostoru-času (čeprav so geometrijsko koordinate nespremenjene), da bi se začel še en krog kopičenja. Avtoričina analiza pokaže, kako je zapor rasel v tandemu s svetovnozgodovinskimi spremembami vloge denarja v vsakodnevnem življenju.

 


Članek v reviji

Številka 281 - Rasni kapitalizem, intersekcionalnost spolnosti, bojev in mejnih teles
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2020 , letnik letnik 48 , številka številka 281
9,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …