Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

V smeri konstrukcije srečanja in/ali razhajanja. Feministični um ter antirasistično in dekolonialno delovanje v Abya Yali

Avtorica v prispevku poskuša z dekolonialnega vidika predlagati konstrukcijo genealogije odnosa med feministično politiko ter črnskimi in staroselskimi antirasističnimi boji v Abya Yali. Raziskuje pozni nastanek antirasističnih, dekolonialnih in etno-rasnih gibanj in bojev v Latinski Ameriki, razumevanje ideologije procesa rasnega mešanja (mestizaje), in procese širše severnoameriške okcidentalizacije (t.i. pozahodenja) kot ovire za premagovanje in soočanje z rasističnim imperialnim umom, celo s strani feminizma, v njegovem poskusu, da bi ta um dekoloniziral.

 


Članek v reviji

Številka 281 - Rasni kapitalizem, intersekcionalnost spolnosti, bojev in mejnih teles
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2020 , letnik letnik 48 , številka številka 281
9,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …