Izberite vaš jezik

Dogodki

Napisal
Uredništvo ČKZ
Participatorno predavanje članov_ic uredništva ČKZ in civilne iniciative Infokolpa Z migrantskimi glasovi o medijskem poročanju o migracijah - 24.11.2023

Časopis za kritiko znanosti (ČKZ) v sodelovanju s partnerji predstavlja cikel predavanj s področja medijskega opismenjevanja o obravnavi ranljivih skupin (LGBTIQ+, migranti, ženske) v slovenski medijski krajini v okviru projekta MORSI-PS.

24. novembra 2023 ob 16 uri bo participatorno predavanje Z migrantskimi glasovi o medijskem poročanju o migracijah v prostorih Fakultete za družbene vede (predavalnica 18).

V svetu državljanov in brezpravnih množic pisanje oziroma vsako izjavljanje o slednjih pogosto še poglablja njihovo nevidnost in izključenost. Medijsko, publicistično in znanstveno pisanje pogosto sodeluje pri epistemološki cenzuri »drugih«. Rezultat je širjenje besednjaka oblasti, ki kategorizira in klasificira z namenom vzdrževanja podvrženosti določene družbene skupine.

Pri Časopisu za kritiko znanosti sledimo načelu, da mora pisanje o »drugih« prispevati k povrnitvi njihovega epistemološkega dostojanstva. To načelo skušamo med drugim sistematično uveljavljati, ko urejamo številke na temo migracij.

Tokrat bomo načelo potrjevanja epistemološkega dostojanstva migrantov_k uveljavljali v formatu participatornega predavanja na temo oblastniškega diskurza v medijskem poročanju o migracijah. Avtorji_ice bodo skupaj s pripadniki migrantske skupnosti analizirali medijsko poročanje o migracijah in razmišljali o možnih načinih afirmacije migrantskih glasov.

Participatorno predavanje bo izvedeno v sodelovanju članov_ic uredništva ČKZ in civilne iniciative Infokolpa.

ČKZ je revija, ki že pet desetletij kritično premišlja, reflektira in opozarja na marginalizirane, ranljive dele družbe, kar dokazujejo tudi številne izdaje revije, kot so Ženske v znanosti, Zamolčane zgodovine I, Mesto žensk – Zamolčane zgodovine II, Zelene politike/Begunci, Balkanska migracijska pot, Nasilje nad LGBT mladino in odraslimi idr.

A ČKZ ne premišlja in opozarja le skozi tiskano besedo raziskovalk/-cev, znanstvenic/-kov, ampak se tudi aktivno bori za pravice ranljivih skupin v različnih aktivističnih pobudah. V tem kontekstu s ciklom predavanj širimo naša teoretska in praktična prizadevanja za ozaveščanje in sprejemanje ranljivih skupin v Sloveniji - med mladimi, starejšimi, različnimi jezikovnimi skupinami ipd.

Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Prisrčno vabljene_i!

Partnerji na projektu

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo Ministrstvo za kulturo Forum Tomizza C.M.A.K. Cerkno