Izberite vaš jezik

Dogodki

Napisal
Uredništvo ČKZ
Predavanje Dali Regent o Napačnih reprezentacijah LGBTQ+ oseb v medijih - 27.11.2023

Časopis za kritiko znanosti (ČKZ) v sodelovanju s partnerji predstavlja cikel predavanj s področja medijskega opismenjevanja o obravnavi ranljivih skupin (LGBTIQ+, migranti, ženske) v slovenski medijski krajini v okviru projekta MORSI-PS.

27. novembra 2023 ob 18 uri bo imela Dali Regent predavanje Napačne reprezentacije LGBTQ+ oseb v medijih v prostorih Mestne knjižnice Oton Župančič.

Večja vidnost LGBTQ+ oseb v zadnjem desetletju je dvorezen meč. Hkrati smo priča izboljševanju naših položajev na nekaterih področjih, po drugi strani pa je tudi več homofobije, transfobije in drugih oblik sovraštva in nasprotovanja tako imenovani »LGBT ideologiji«. Levji delež te kulturne vojne se dogaja v medijih. V leposlovju, filmih in serijah smo večinoma priča bolj ali manj stereotipnim reprezentacijam LGBTQ+ oseb, medtem ko se v poročevalskih medijih vrste napačnih reprezentacij delijo na namerne in nenamerne. Med nenamerne spadajo poročanja o LGBTQ+ osebah, kjer je ton sicer nevtralen ali pozitiven, hkrati pa ta poročanja vključujejo stereotipne ideje o LGBTQ+ osebah, njihovo usmeritev ali identiteto postavljajo pred vse ostalo, uporabljajo objektivno napačne ali zastarele informacije in terminologijo itd.. Namerno sovražne vsebine o LGBTQ+ osebah pa so tiste, ki jih lahko uvrščamo v kategorijo lažnih novic. Ta vrsta napačne reprezentacije LGBTQ+ oseb je najbolj škodljiva, vključuje pa manipulacije s statistiko (npr. LGBTQ+ osebe naj bi bile pogosteje odgovorne za specifična kazniva dejanja), nestrokovne 'strokovne' analize (npr. LGBTQ+ osebe naj bi bile mentalno bolne) ali pa odkrito izmišljevanje (npr. LGBTQ+ osebe naj bi hotele indoktrinirati otroke). Na delavnici si bomo pogledali primere vseh teh napačnih reprezentacij in kaj se skriva za njimi.

Dali Regent je doktorska študentka teoretske psihoanalize na Filozofski fakulteti. Piše za spletni medij Disenz, je ustanoviteljica in predsednica društva Hiša filozofije in članica uredništva Časopisa za kritiko znanosti. Raziskovalno se ukvarja z epistemologijo, ženskimi študijami in Friedrichom Nietzschejem. Več let je sodelovala z Legebitro.

ČKZ je revija, ki že pet desetletij kritično premišlja, reflektira in opozarja na marginalizirane, ranljive dele družbe, kar dokazujejo tudi številne izdaje revije, kot so Ženske v znanosti, Zamolčane zgodovine I, Mesto žensk – Zamolčane zgodovine II, Zelene politike/Begunci, Balkanska migracijska pot, Nasilje nad LGBT mladino in odraslimi idr.

A ČKZ ne premišlja in opozarja le skozi tiskano besedo raziskovalk/-cev, znanstvenic/-kov, ampak se tudi aktivno bori za pravice ranljivih skupin v različnih aktivističnih pobudah. V tem kontekstu s ciklom predavanj širimo naša teoretska in praktična prizadevanja za ozaveščanje in sprejemanje ranljivih skupin v Sloveniji - med mladimi, starejšimi, različnimi jezikovnimi skupinami ipd.

Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Prisrčno vabljene_i!

Partnerji na projektu

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo Ministrstvo za kulturo Forum Tomizza C.M.A.K. Cerkno