Izberite vaš jezik

Dogodki

Napisal
Uredništvo ČKZ
Predavanje  Maje Pan o Lezbiškem aktivizmu v Sloveniji osemdesetih - 15.12.2023

Časopis za kritiko znanosti (ČKZ) v sodelovanju s partnerji predstavlja cikel predavanj s področja medijskega opismenjevanja o obravnavi ranljivih skupin (LGBTIQ+, migranti, ženske) v slovenski medijski krajini v okviru projekta MORSI-PS.

15. decembra 2023 bo imela Maja Pan predavanje Lezbiški aktivizem v Sloveniji osemdesetih v prostorih Bevkove knjižnice Cerkno in 21. decembra 2023 v prostorih Infopeke

Maja Pan bo v svojem predavanju obravnavala lezbištvo skozi prizmo avtonomnega lezbičnega organiziranja v Sloveniji, ki je vključevalo stike in sodelovanja z jugoslovansko novo feministično sceno in slovenskim gejevskim gibanjem v kontekstu t. i. demokratizacijskih procesov: civilnodružbenih ter alternativnih gibanj osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih 20. stoletja. Sledili bomo poteku lezbičnega organiziranja do leta 1993, ko je prišlo do zasedbe izpraznjenega kompleksa jugoslovanske vojske na Metelkovi ulici v Ljubljani, danes znanega kot Avtonomni kulturni center Metelkova mesto. Kako je bilo lezbično gibanje razpeto med novim feminističnim in gejevskim gibanjem? Zakaj se je prva lezbična skupina v Jugoslaviji pojavila ravno v Sloveniji? In kaj pomeni, da je bila ustanovljena »performativno«?

Maja Pan je po izobrazbi doktorica filozofije, magistrica ženskih študij in feministične teorije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, oddelek za filozofijo). Znanstveno raziskovalno deluje kot feministična teoretičarka in neodvisna raziskovalka, je avtorica in soavtorica večih znanstvenih člankov ter poglavij v mednarodnih ter domačih publikacijah s polja humanistike in družbenih ved.

ČKZ je revija, ki že pet desetletij kritično premišlja, reflektira in opozarja na marginalizirane, ranljive dele družbe, kar dokazujejo tudi številne izdaje revije, kot so Ženske v znanosti, Zamolčane zgodovine I, Mesto žensk – Zamolčane zgodovine II, Zelene politike/Begunci, Balkanska migracijska pot, Nasilje nad LGBT mladino in odraslimi idr.

A ČKZ ne premišlja in opozarja le skozi tiskano besedo raziskovalk/-cev, znanstvenic/-kov, ampak se tudi aktivno bori za pravice ranljivih skupin v različnih aktivističnih pobudah. V tem kontekstu s ciklom predavanj širimo naša teoretska in praktična prizadevanja za ozaveščanje in sprejemanje ranljivih skupin v Sloveniji - med mladimi, starejšimi, različnimi jezikovnimi skupinami ipd.

Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Prisrčno vabljene_i!

Partnerji na projektu

Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo Ministrstvo za kulturo Forum Tomizza C.M.A.K. Cerkno