Izberite vaš jezik

Članki

Gradnja alternativne ekonomije kot dekolonialna praksa

Poglavje razpravlja o možnostih uporabe dekolonialne misli za ustvarjanje raznolikih ekonomskih praks z akcijskim raziskovanjem. Temelji na delu dekolonialnih in feminističnih znanstvenikov_ic ter na terenskem delu z namenom preizpraševanja kapitalistične definicije revščine in hierarhije, ki je vsiljena avtohtonim skupnostim, da bi se s tem privilegiralo nekapitalistične oblike ustvarjanja vrednosti. Pri tem podvigu gre za raziskovanje dekolonialne ekonomske prakse, v kateri staroselske in neavtohtone ženske sodelujejo, da bi se prevrednotile kot ustvarjalke gospodarstva. Dekolonialne ekonomske prakse odpirajo možnosti za ustvarjanje ekonomskih sistemov vrednosti in menjave, ki ne izvirajo zgolj iz zahodne episteme. Številne staroselske in neavtohtone skupnosti si prizadevajo premagati pomanjkanje dostopa do denarja z ustvarjanjem heterodoksnih gospodarskih prostorov, ki poleg drugega vključujejo tako avtohtone gospodarske prakse kot kapitalistične prakse. Denar in hierarhični kapitalistični odnosi so lahko uničujoča sila v staroselskih skupnostih, ki ustvarjajo družbene delitve med člani skupnosti.

 


Članek v reviji

Številka 287 - Turneja za življenje = La gira por la vida
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2022 , letnik letnik 50 , številka številka 287
12,90 € na kos (z DDV)
Preberite več …