Izberite vaš jezik

Članki

Pregled zgodovine in aktualnosti staroselske ekovasi Smangus na Tajvanu

Ekovas Smangus v Tajvanu je nedavno v akademskih krogih obveljala za avtohtono krščansko anarhistično skupnost. V okviru svojih pogojev krščanstva, ostankov kolonizatorskih režimov iz preteklosti, šamanizma, animizma ter sodobne kapitalistične države Smangus predstavlja specifiko, znotraj katere so se staroselci zavoljo ohranjanja svojega življenjskega okolja prilagodili določenim spremembam po eni in ohranili nekatere družbene konvencije po drugi strani. Da bi pridobili globlji vpogled in razumevanje pogojev za ustanovitev in razvoj tako imenovane avtohtone krščanske »ekoanarhistične« skupnosti v Tajvanu, smo k analizi dostopne literature dodali polstrukturirane intervjuje s predstavniki tega avtohtonega ljudstva, da bi zagotovili pregled nad zgodovino in aktualnost te skupnosti v luči svetovnega družbenopolitičnega organiziranja proti izkoriščanju in zatiranju ter v smeri gradnje alternativnih skupnostnih politik.

 


Članek v reviji

Številka 287 - Turneja za življenje = La gira por la vida
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2022 , letnik letnik 50 , številka številka 287
12,90 € na kos (z DDV)
Preberite več …