Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Duševno zdravje otrok in mladih ter šola kot primer naravnega vira pomoči

Namen pričujočega članka je razgrniti tematiko naraščanja duševnih stisk med otroki in mladimi. Pojav stisk je umeščen v sodobni sociokulturni kontekst, v katerem se išče tako vzroke kot tudi rešitve za nastalo stanje. Po analizi obstoječih virov dostopnosti podpore za otroke in mlade in sklepu, da ta ni zadostna, se razmislek usmeri v širši, tako rekoč skupnostni nabor potencialnih virov podpore za mlade. Šola je postavljena v središče razprave, in sicer kot potencialni vir tako stisk kot tudi podpore za mlade. Predstavljena je kot tako imenovani naravni vir podpore, ki ima moč zajeti malodane vse otroke in je zato njen domet zares velik. Članek sklene, da bi sedanja usmeritev šolskega prostora morala pretehtati obstoječe prioritete, če bi želela zares predstavljati varovalno okolje za otroke in mlade, ki se soočajo s stiskami.

 


Članek v reviji

Številka 285 - Pandemija
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2022 , letnik letnik 50 , številka številka 285
12,90 € na kos (z DDV)
Preberite več …