Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Je šport še moški svet? Proučevanje moškosti in športa

Na splošni ravni se članek umešča med študije, ki analizirajo načine, na katere prakse moških oblikujejo moškosti in ki ugotavljajo učinek teh konstrukcij moškosti na same moške kot tudi na druge. Avtor spremlja razvoj raziskovanja o moških, moškostih in športu ter predstavi vpoglede, ki jih je to raziskovanje odprlo na širšem področju raziskovanja moškosti in telesnosti, zdravja in nasilja. V sklepnem delu oriše nove smeri raziskovanja moških in športa – zlasti študije, ki proučujejo šport kot institucionalni in kulturni kontekst, ki uokvirja razmerja moči med ženskami in moškimi ter med različnimi skupinami moških in fantov.

 


Članek v reviji

Številka 267 - Prvi spol: kritične študije moških in moškosti / Privlačnosti spolov
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2017 , letnik letnik 45 , številka številka 267
5,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …