Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Necropolitics (2019) Achilla Mbembeja. Razširjeni esej

Mbembejevo delo Necropolitics nas pelje nazaj k njegovemu vplivnemu besedilu o nekropolitiki, ki je bilo leta 2003 prevedeno in obljavljeno v Združenih državah Amerike. Takrat je, 40 let po Foucaultovi vpeljavi koncepta biopolitike, Mbembe biopolitiko na novo zastavil skozi perspektivo smrti, kar je pomenilo pomemben konceptualni obrat od okcidentalne misli in močno vplivalo na teorijo in prakso v filozofiji, politiki, antropologiji in estetiki, ki so nekropolitiko začele izčrpno obravnavati. V eseju obravnavamo delo, ki je na tej podlagi nastalo 16 let pozneje.

 


Članek v reviji

Številka 281 - Rasni kapitalizem, intersekcionalnost spolnosti, bojev in mejnih teles
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2020 , letnik letnik 48 , številka številka 281
9,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …