Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Od jeznih protestov do trajnih družbenih sprememb

Članek z enoletne časovne razdalje podaja argumentirane analitske uvide v vzroke, posledice, kontekste in dogodkovno obzorje protestov v Sloveniji in še zlasti v Mariboru. Podaja argumente za interpretacijo nekaterih elementov teh procesov s pomočjo analitskih orodij politične teorije in zgodovinske komparacije. Prav posebej se osredinja na spoznanja, ki so lahko vodila za nadaljnji antisistemski politični aktivizem, ki bi temeljil na političnih inovacijah in ne na preigravanju ali nadgradnji obstoječih paradigmatskih družbenih konceptov.

 


Članek v reviji

Številka 254 - »Nesimo jih vun!«: premisleki vstajništva
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2013 , letnik letnik 41 , številka številka 254
3,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …