Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Pomen filozofije za otroke pri oblikovanju posameznikove identitete

Vzpostavljanje identitete v današnjem času je težava, s katero se spoprijemajo mnogi mladostniki_ce. Nemalokrat se tegobe otrok odražajo kot notranji konflikti ali celo nasilje, ki jih sami ne znajo predelati. Vprašanji, ki ju prispevek obravnava, sta, kako v tako tekmovalnem (kapitalističnem) svetu vzpostaviti lastno identiteto brez izključevanja ali zavračanja drugih ter kako sobivati z njimi na harmoničen način v času, ko odločitve večine določajo plehki in površinski trendi. Avtor s pomočjo drugih virov ter lastnih opazovanj pojasni, zakaj prihaja do krize identitet, ter ponudi možnost, kako je mogoče s pomočjo praktične filozofije pri otroku vzpostaviti stik (refleksijo) s samim seboj, kar naposled lahko pripomore k boljšemu razumevanju sveta (lastnega ter zunanjega), ki se odraža skozi večjo umirjenost, kar pomeni manjšo možnost za konflikt oz. nasilje. Enega izmed načinov za spopadanje s problemi današnjega sveta lahko najdemo v prakticiranju filozofije že od malih nog (od 6. leta naprej) skozi program oz. šolski (izbirni) predmet filozofija za otroke. Temelj tovrstnega pristopa k filozofiji je radovednost oz. čudenje (gr. thaumazein), ki sproža proces samospoznavanja in ima tako lahko daljnosežen vpliv na percepcijo sveta mladostnikov.

 


Članek v reviji

Številka 286 - Praktična filozofija
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2022 , letnik letnik 50 , številka številka 286
12,90 € na kos (z DDV)
Preberite več …