Izberite vaš jezik

Znanstveni članki

Pomeni feminizma v islamskem svetu in primer Turčije

V članku se osredinjam na različne pomene feminizma in feministične (o)pozicije, s poudarkom na vlogi in razumevanju feminizma v islamskem svetu, še zlasti v Turčiji.  Feminizem je odprt koncept, ki nima trdno določenega pomena in oblike, temveč je vsakič znova redefiniran glede na kontekst, v katerem se feminizma poslužujejo različni subjekti. Feminizem namreč ni ekskluzivno zahodna misel, ki bi si pridržala pravico do definiranja feminističnih zahtev v skladu z določenimi partikularnimi normami in vrednotami, temveč je kontekstualiziran in zmeraj znova drugače interpretiran glede na kontekstualno (o)pozicijo in potrebe žensk.

 


Članek v reviji

Številka 252 - Islam in Bližnji vzhodi
Vir
Časopis za kritiko znanosti
Številčenje
2013 , letnik letnik 41 , številka številka 252
3,00 € na kos (z DDV)
Preberite več …